Solceller på bensinstationer?

Ja! Installationen av solceller på några av våra stationer är ytterligare ett steg på vår väg för att bidra till ett hållbart samhälle. I ett första steg har tre valts ut för solcellsinstallation. Solcellerna ska hjälpa till att driva belysning, pumpar och prisskyltar med grön, närproducerad energi.

Solceller på tre av våra stationer i Göteborg är ett av många steg vi tar på vägen mot vår vision om en helt fossilfri framtid.

Total installerad effekt för de tre stationerna är 38,6 kW och de har en förväntad årlig produktion på totalt 37 600 kWh Den årliga produktionen av grön el motsvarar ca 33% av stationernas totala årliga elbehov. Av dessa 33% kommer 3/10 att förbrukas i stationerna, och minska uttaget från elnätet Resterande 7/10 kommer matas ut som grön el på nätet. Anledningen till att inte all producerad el används i stationerna är att elen produceras när stationerna har litet elbehov (mitt på dagen på sommaren).

Nästa
Om man inte vet vart man ska, så spelar det ingen roll vilken väg man tar

30.10.17

Mer intressant läsning

Se alla inlägg