Angående tillgodohavande för St1 privatkort och Shell privatkort

Utbetalningsformulär

För att vi ska kunna göra en utbetalning till dig samt verifiera att du är rätt person behöver vi några uppgifter från dig.

Kundservice

Här kan du få svar på dina frågor angående tillgodohavande som gäller St1 privatkort och Shell privatkort, Vi har samlat de vanligaste frågorna här nedan för att du enkelt ska hitta rätt. Behöver du komma i kontakt med oss hittar du våra kontaktuppgifter här.

Frågor och svar

Har ni skickat ut brev från St1 angående ett tillgodohavande eller är det spam?

Det stämmer att vi har skickat ut brev till våra kunder som har ett positivt saldo. För att vi ska kunna betala ut detta belopp behöver vi få in lite uppgifter.

Via Egreement kan vi säkerställa att det är rätt person med bankID samt få dina uppgifter.

Vad gör ni med mina personuppgifter?

Om behandling av personuppgifter för utbetalning av tillgodohavande
St1 Sverige AB kommer behandla insamlade personuppgifter för ändamålet att administrera utbetalning av tillgodohavande till dig och för att kunna följa upp att utbetalning har genomförts. Den lagliga grunden för behandlingen är att fullgöra avtal med dig. I undantagsfall, om inget avtal finns direkt mellan dig och St1, så är den lagliga grunden St1 Sverige AB:s berättigade intresse att kunna administrera utbetalning till dig av innestående tillgodohavande. Personuppgifterna kan komma att delas i den utsträckning som är nödvändig för att administrera och genomföra utbetalningen till dig. St1 Sverige AB kommer att lagra dina personuppgifter för detta ändamål i femton månader från insamlingen, för att därefter radera dem. För mer information om St1 Sverige AB:s behandling av personuppgifter, dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen samt kontaktuppgifter till St1 Sverige AB och till dataskyddsombudet, vänligen läs St1 Sverige AB:s personuppgiftspolicy.

Varför skickar ni denna info först nu?  Jag har haft tillgodo hos er sedan länge.

Varje månad när du får ditt kontoutdrag har vi redovisat att du har till godo hos oss. Nu gör vi ett försök att betala ut det som ni har tillgodo.

Kan jag få det utbetalat till någon annan?

Nej det går inte.

Kan ni skicka en avi?

Om du önskar att få en avi – kontakta vår kundservice via mejl eller telefon. Observera att det kan tillkomma en avgift för att få ut pengarna vid inlösen med avi. Kostnaden att lösa in en Värdeavi i butik är 69 kr och du måste kunna legitimera dig med en godkänd svensk ID-handling. Inlösenavgiften på Nordea-kontor är minst 70 kr. Väljer du att lösa in avin i butik, kan utbetalningsbeloppet vara begränsat till högst 2 000 kr eller utifrån butikens tillgång på kontanter.

Kan jag se mitt aktuella saldo någonstans?

Ja du kan logga in på ”mina sidor” alternativt se ditt senaste kontoutdrag från oss.

Hur lång tid tar det innan jag får min utbetalning?

Vanligtvis sker det inom 2 veckor – kontakta oss om du inte har fått utbetalningen inom 3 veckor.