Shift projekt

Initiativ som gör skillnad

Image of a forest with a mountain in the background

AKTUELLA PROJEKT

Shift beskogningsprojekt i Kenya

Vårt beskogningsprojekt i Kenya syftar till att motverka klimatförändringarna, samtidigt som vi bevarar den biologiska mångfalden. Det är ett samhällsdrivet trädplanteringsprojekt som förbättrar möjligheten till lokala inkomster och stöttar lokalsamhällets samt kvinnors utveckling.

Image of a blurry trees

INOM KORT

Storskaligt skogsplanteringsprojekt

Inom kort hoppas vi kunna offentliggöra ett storskaligt skogsplanteringsprojekt i ett land med goda tillväxtförhållanden. Projektet syftar till att binda över 1 miljon ton koldioxid genom trädplantering och samtidigt återställa och förbättra nuvarande skog. Mer information kommer snart.

Image of a blurry tree

INOM KORT

Bevara naturliga kolsänkor

Vi utvärderar för närvarande flera projekt som syftar till att bevara naturliga livsmiljöer, skydda hotade skogar och andra viktiga kolsänkor. Dessa projekt kommer att komplettera våra skogsplanteringsprojekt och passa väl in i vår hållbara projektportfölj som våra kunder kan investera i.

Image from above over an ocean

FÄRDPLAN MOT EN REGLERAD MARKNAD

EU-finansierat LIFE-projekt

St1 leder projektet LIFE Carbon Farming Scheme, ett EU-finansierat initiativ som identifierar och föreslår bästa praxis för ett certifieringssystem för kolinlagringsjordbruk inom EU. Våra projektpartners representerar hela värdekedjan, från lantbrukare till forskningscentra. St1 kommer att leverera en slutrapport till EU-kommissionen under 2022 som inbegriper omfattande forskningsstudier kring kolinfångningspotentialen inom jord- och skogsbruk, ett föreslaget incitamentsprogram, resultat från ett pilotprojekt samt bedömning av risker för en sådan marknad. LÄNK TILL LIFE-projektet