Fotavtryck

Fotavtryck

Genom att investera i Shift carbon credits stöttar ni projekt som mildrar klimatförändringarna. Varje kolkredit som köps motsvarar avlägsnande av 1 ton CO2 från atmosfären. Vi erbjuder endast kvalitetsprojekt med hög grad av transparens, vilket är vårt sätt att säkerställa att er investering verkligen bidrar till en bättre miljö och ett bättre samhälle.

Med tanke på att dessa kolkrediter marknadsförs på en frivillig koldioxidmarknad, kan de endast användas för att uppvisa frivilliga bidrag och investeringar i en mer hållbar framtid. De kan även påvisa er vilja att motverka ert fotavtryck. De kan dock inte ersätta lagstadgade CO2-minskningsmål eller reduktionsplikt.

För att beräkna ert fotavtryck måste ni förstå mängden utsläpp som orsakas när ni förbrukar en viss mängd energi. Till exempel producerar 1 liter diesel cirka 3 kg CO2. Om denna liter innehar en minskning av CO2-utsläppen bör denna procentsats dras av i utsläppsberäkningen.

Ert fotavtryck beräknas utifrån tre områden. De tre områdena, som vart och ett representerar olika delar av värdekedjan, är följande:

  • Scope 1: Direkta utsläpp från egen produktion plus ägda och kontrollerade resurser
  • Scope 2: Indirekta utsläpp från inköpt energi, varor eller tjänster
  • Scope 3: Indirekta utsläpp i den totala värdekedjan

 

Undvik – Minska – Fånga in – Avlägsna

Alla företag som investerar i frivilliga kolkrediter bör ha en övergripande förståelse kring de utsläpp som uppstår i sin egen värdekedja, samt en strategi för hur deras omställning ska ske över tid. De bör investera i att aktivt minska sina fossila utsläpp genom att ställa om till andra energibärare samt effektivisera nyttjande av energi, samtidigt som man utvecklar teknik för att fånga in sådana utsläpp som inte kan minimeras. För de utsläpp som inte kan undvikas, minimeras och/eller fångas in måste vi skapa och genomföra projekt för borttagning av koldioxid från atmosfären. Alla dessa steg är avgörande för att uppnå 1,5-gradersmålet och motverka den årligt ökande koncentrationen av CO2 i atmosfären.