FAQ

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Vad är Shift?

Shift är ett varumärke som tillhör St1 Nordic som ger kunder möjlighet att investera i projekt som ämnar begränsa klimatförändringar genom Shift carbon credits. Shift carbon credits utfärdas från investeringar i projekt som är trovärdiga, har hög integritet och är hållbara.

Vad är en Shift carbon credit?

En Shift carbon credit är den produkt som representerar er investering i Shift . En Shift carbon credit motsvarar minskning eller borttagning av 1 ton CO2-ekvivalenter. Shift carbon credits säljs som en frivillig investering på en frivillig kolkreditmarknad.

Kan Shift carbon credits användas som utsläppsrätter i EU:s system för handel med utsläppsrätter?

Nej, det kan de inte. Utsläppsrätterna hanteras separat, den frivilliga koldioxidmarknaden är inte ansluten till EU:s system för handel med utsläppsrätter.

Varför lanserar St1 Shift?  

På samtliga St1 marknader arbetar vi med energiomställningen mot ett hållbart kretslopp för kolmolekylen. Att fånga in överskott av koldioxid från atmosfären är ett viktigt steg i arbetet med att begränsa klimatförändringarna. Shift erbjuder enbart grundligt utvärderade projekt som har positiva samhällseffekter, ämnar bevara den biologiska mångfalden och som binder kol i processen.

 

Ger kolkrediter mig en tillåtelse att fortsätta släppa ut föroreningar? 

Nej, såklart inte.  Vi måste göra allt vi kan för att minska utsläppen, fånga in eventuella utsläpp som inte kan minskas och avlägsna koldioxid från atmosfären samtidigt. Omsättning från kolkrediter går till att stötta hållbar utveckling, till exempel genom att skapa nya arbetstillfällen och inrätta naturvårdsinsatser i specifika regioner.

Vad är en frivillig koldioxidmarknad? 

En frivillig koldioxidmarknad är en marknadsbaserad plattform som gör det möjligt för kunder att investera i initiativ som reducerar vår gemensamma klimatpåverkan. Genom att köpa Shift carbon credits kan kunder bidra till att finansiera projekt som skapar en mer hållbar framtid. Frivilliga marknader fungerar som ett komplement till lagstadgade initiativ och förordningar.

Hur köper jag Shift carbon credits?

Shift carbon credits köps via St1-onlineportalen. Kontakta din lokala säljorganisation för ytterligare information.

Vad kan jag göra med en Shift carbon credit?

Kolkrediter kan användas för att visa ert engagemang för att minska klimatförändringarna utöver lagstadgade skyldigheter.

Hur mottar jag certifikat över de utsläppsminskningar eller den koldioxidborttagning jag köpt?  

Ni kommer att få ett Shift carbon credit verifikat och ett Verra certifikat efter att vi har avslutat krediterna för er räkning. Processen med att avsluta krediter utförs månadsvis.

Hur och var kan jag se mina köpta krediter?

 

Dessa krediter registreras som avslutade i Verras register efter att fakturan har betalats, där kan man öppet följa status på projekt och tillhörande krediter. Vi genomför processen en gång i månaden, vilket innebär att det kan ta upp till 30 dagar innan du kan se dina krediter i Verra-registret. Om ni inte ser era köpta och avslutade krediter inom 30 dagar efter köp bör ni kontakta oss.

Hur kan jag vara säker på att mina Shift carbon credits är äkta?  

Alla krediter är listade i ett tredjepartsregister för att säkerställa öppenhet och trovärdighet. Ni kan hitta era avslutade krediter i Verra-registret genom att söka efter det unika serienummer som anges på er verifikation eller ert certifikat. Vänligen kontakta oss om ni behöver ytterligare vägledning.

Vad gör jag om jag inte får en e-postbekräftelse? 

Bekräftelsemejlet bör anlända samma dag som ni beställde Shift carbon credits, dröjer det någon dag är ni välkomna att kontakt oss så ser vi över vad som hänt.

Vilka typer av projekt erbjuder Shift?  

För närvarande fokuserar vi på beskogningsprojekt, projekt som syftar till att undvika avskogning och blue carbon projekt. Denna typ av projekt är redo att implementeras, är relativt konstadseffektiva och erbjuder många positiva sidoeffekter. Vi undersöker samtidigt tekniska lösningar till infångning av koldioxid, såsom infångning direkt från luften, direkt via skorstenen på industrier och vid produktion av bioenergi. Eftersom denna teknik fortfarande är under utveckling ser vi dessa projekt som möjligheter till spännande framtida investeringar.

Projektkrediteringsperioden är 30 år. Vad händer sedan?

För varje projekt strävar vi efter att säkerställa att den förvaltningsplan som finns är längre än den faktiska projekttidslinjen. I till exempel skogsbruksprojekt är vårt mål att främja långsiktig skogsskötsel i projektområdet, beroende på område är varaktighetskraven mellan 50 och 100 år. Dessutom innehåller varje projekt en buffertpool som täcker reverseringar från oavsiktliga skador, till exempel en brand eller insektsangrepp. Buffertpoolstorleken är vanligen 10 %.

Vad är Verra-registret?

Verra-registret är en plattform där information om certifierade projekt samt utfärdade, köpta och avslutade krediter registreras. Registret är det centrala arkivet för all information och dokumentation som rör Verra-projekt och krediter. Verra-registret säkerställer också att projekt och krediter i systemet är unika för att undvika dubbelräkning.

Vad innebär det att investera i Shift carbon credits?

Genom att investera i Shift carbon credits stöttar ni hållbara initiativ och projekt som fokuserar på att mildra klimatförändringarna. Shift erbjuder inte någon form av pengar som avkastning utan ni investerar i en bättre framtid genom koldioxidborttagning. Genom att stödja Shift främjar ni utvecklingen av ytterligare projekt, forskning och utveckling för minskade klimatförändringar.