Shift by St1 Nordic

Shift-programmet är under ständig utveckling

bild på shift logo

SHIFTS FOKUS

Investera i att motverka klimatförändringar

Att motverka klimatförändringarna, bevara naturen och skapa en positiv samhällspåverkan är alla nyckelfaktorer i hållbara miljöinitiativ. Eftersom CO2-nivåerna fortsätter att stiga behöver vi inte bara minska utsläppen – utan faktiskt också samtidigt ta bort extra koldioxid från atmosfären. Shift är vårt sätt att ge er möjligheten att investera i effektiva lösningar för kolinfångning som bidrar till att motverka klimatförändringar.
 

OM SHIFT OCH HUR DET FUNGERAR

Mot en hållbar framtid

SHIFT är ett nordiskt initiativ drivet av St1 som ger våra kunder och partners möjligheten att investera i projekt som motverkar klimatförändringar. På St1 är vi fast beslutna att möta de globala energiutmaningarna och hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp. SHIFT syftar till att stödja transformationen av er verksamhet mot mer klimatpositiva lösningar genom vetenskapligt godkända investeringar. I stället för att bara hjälpa er kompensera för era utsläpp, erbjuder Shift en möjlighet att investera i faktisk kolinfångning. Har du 90 sekunder över? Se filmen om Shift!

bild på en skog och havet från ovan

AKTUELLA PROJEKT

Befintlig kolinfångningsportfölj

För ett effektivt arbete med att motverka klimatförändringarna behöver vi både naturbaserade och teknologiska kolinfångningstekniker. Naturen spelar en viktig roll, med vegetation och hav som naturligt binder kol från atmosfären och fungerar som effektiva kolsänkor. För närvarande satsar vi mest på beskognings- och återplanteringsprojekt som erbjuder verifierad kolbindning och samtidigt ger betydande fördelar för människor och samhällen lokalt.

Image showing an idea of oceanic solutions

FRAMTIDA MÖJLIGHETER

Lovande kolinfångning

Teknisk kolinfångning samt havsbaserade lösningar utvecklas ständigt. Shift följer flera olika initiativ noggrant och hoppas kunna investera i liknande projekt inom kort. Lösningarna för teknologisk CO2-avskiljning är för närvarande inte tillräckligt priseffektiva, men tack vare engagerade investerare drivs forskning och utveckling snabbt framåt.

Välkommen att ta kontakt!

Head of Carbon Sequestration St1 Nordic

Head of Carbon Sequestration St1 Nordic Mattias Ivarsson

Mattias Ivarsson
Head of Carbon Sequestration St1 Nordic
mattias.ivarsson@st1.com

Redo att investera i motverkande av klimatförändringar? Så här går det till:

1. Har ni tillgång till St1 online portal?
– Ja, då kan ni köpa Shift carbon credits direkt via portalen.
– Nej, då bör ni kontakta er lokala säljavdelning.
2. Beställ och betala för era Shift carbon credits.
3. Kort efter beställning anländer ett bekräftelsemejl med ert Shift-verifikat.
4. Ert Verra-certifikat sänds efter betalning av faktura har genomförts.

 

Så här gör du din investering via St1 online portalen.