St1s värdekedja

St1 är ett nordiskt energibolag med den djärva visionen att vara den ledande producenten och försäljaren av CO₂ medveten energi. Det betyder att vi tänker vara med och ställa om vår värld från fossilberoende till mer hållbara och klimatneutrala produkter. Omställningen ska naturligtvis göras på ett sätt som gör det lätt som konsument att ställa om, där vi för tex transportmarknaden blandar in biodrivmedel i den befintliga bensin och dieseln vilket är det snabbaste sättet att minska fossil koldioxid med befintlig fordonspark och infrastruktur.

Vår insatser för minskad fossil CO₂ görs inom ett flertal områden, från att ställa om vårt raffinaderi till ett bioraffinaderi till geotermisk värme och produktion av etanol från avfall från både skog och livsmedel. Titta på filmen så får du en bra översikt om St1s värdekedja.