Processäkerhetsingenjör till St1 Refinery

Processäkerhetsingenjör till St1 Refinery

Brinner du för att jobba med processäkerhet med främsta målsättning att förbättra säkerhet och tillförlitlighet i en dynamisk miljö? Trivs du att jobba med ett helhetstänk och mellan avdelningar i organisationen? Här får du möjlighet att genom synergier utvecklas ytterligare i din roll. Känns det här spännande? Då kan du vara vår nya Processäkerhetsingenjör! Varmt välkommen med din ansökan!

Vad kan vi erbjuda dig?

Hos oss erbjuds ett intressant och spännande arbete med mycket kontaktyta mot andra avdelningar inom raffinaderiet och möjlighet att utvecklas inom företaget. Du får förutom de interna kontakterna även delta i externa nätverk. Du får ta plats i organisationen, vara med i flera utmanande projekt i en bransch som är under stor förändring. Dessutom erbjuder vi bonuslön och utfyllnad av föräldraförsäkring vid barnledighet, träningsmöjligheter samt företagshälsovård.

Dina framtida arbetsuppgifter:

Följa utveckling och lagstiftning inom området och se till att vi ligger i framkant på för oss relevanta områden

  • Genomföra riskanalyser
  • Uppföljning av åtgärder
  • Incidentutredningar
  • Driva och delta i projekt

 

Rollen innebär också:

Det huvudsakliga ansvaret som Processäkerhetsingenjör är arbete med processäkerhets- och riskrelaterade frågeställningar som rör våra anläggningar.

Arbetet är placerat på raffinaderiets HSM avdelning/Processtekniska avdelning som tillhör raffinaderiets tekniska organisation. Inom tekniska avdelningen finns specialister inom områden som miljö, processteknik, arbetsmiljö, skydd och säkerhet m.m.

Du kommer att arbeta både med självständiga uppdrag, men också samarbeta med produktion, underhåll och andra avdelningar inom raffinaderiet. Du kommer även att utveckla och driva processäkerhetsarbete i samarbete med raffinaderiets organisation.

Vem är du?

Du har en civilingenjörsexamen inom kemiteknik, brand/risk eller annan relevant inriktning. Du får gärna ha arbetat inom processindustrin tidigare, men även nyexaminerade är välkomna att söka. Kunskap om olika metoder för processriskanalys är meriterande liksom erfarenhet att på ett systematiskt sätt arbeta med att reducera processrisker inom liknande verksamhet.

Då du har stor kontaktyta gentemot andra avdelningar inom raffinaderiet har du god förmåga att uttryckta dig tydligt och väl på svenska och engelska, i såväl tal som skrift.

Du är en person med stor drivkraft och van att dela med dig av dina kunskaper. Du har god förmåga att lyfta blicken och se helheten, samt har förmåga att dra upp riktlinjer. Du har ett genuint intresse för processäkerhet och känner dig hemma i produktionsmiljö. Du trivs med att ta ansvar och driver ditt arbete självständigt till uppsatta mål. Att ta eget initiativ är en självklarhet.

St1 är ett ledande energiföretag inom petroleumbranschen som producerar och säljer drivmedel till privatpersoner och företag, flyg och sjöfart. Företagets vision är att utveckla och kommersialisera nya, fossilfria bränslen. Raffinaderiet på Hisingen tillverkar gasol, flygfotogen, bensin samt diesel och eldningsoljor med låg svavelhalt. Anläggningen är i drift 24 timmar per dygn, 365 dagar per år. Nära en tredjedel av den värme som tillförs produktionsanläggningarna återvinns och leds till Göteborgs fjärrvärmenät. Alla producerade kvaliteter uppfyller ställda miljökrav. Vi utför ett aktivt miljöarbete och är certifierade enligt EMAS och ISO 14001. Hög säkerhet och effektiv användning av resurser har en direkt påverkan på vårt resultat och på vår miljö och är högt prioriterade inom St1.

Är du redo att ansöka?

I denna process samarbetar vi med TNG och vi hänvisar eventuella frågor om rekryteringsprocessen dit. Vi ser fram emot din ansökan!

Är du vår nästa kollega?

Välkommen att läsa mer om våra annorlunda arbetsplatser – På kontoret i Sundbyberg, raffinaderiet i Göteborg eller på någon av våra depåer som finns från Malmö i syd till Luleå i norr.