Vanliga frågor och svar

St1 Mastercard har upphört att gälla per den 4 december 2023

OBS! Ta inte bort din gamla St1 app när du laddar ner den nya om du vill kunna nå dina tidigare St1 Mastercard transaktioner.

Vi har skickat ut e-post till samtliga kunder att St1 Mastercard har avslutats per den 4 december 2023.  Om du inte har tagit del av informationen vänligen hör av dig till oss så skickar vi ut det igen. 

 

St1 Mastercard

Varför stänger ni ner St1 Mastercard?

Allt fler kunder väljer bort plastkort i plånboken. Därför satsar vi på St1 nu helhjärtat på att utveckla digitala tjänster som ska underlätta vardagen för våra kunder.

Behöver jag göra något?

Nej, du behöver inte göra någonting. Allt kommer att ske med automatik och ditt konto kommer att avslutas när vi har fått din slutbetalning. 
•    Vill du avsluta avtalet nu direkt kan du kontakta oss på 08-555 48 410 så hjälper vi dig. 
•    Kom ihåg att ändra/byta kort om du har använt ditt St1 Mastercard för att betala till exempel streamingtjänster eller andra prenumerationstjänster. 

När ska min slutbetalning vara er tillhanda?

Eventuella utestående krediter vid tidpunkten för uppsägningen återbetalas enligt de delbetalningsmöjligheter som har avtalats för krediten. Det betyder att du fortsatt kan återbetala dessa krediter enligt nuvarande villkor.

Vad behöver jag göra om jag har använt mitt St1 Mastercard för att betala för prenumerations eller streamingtjänster?

Kom ihåg att ändra/byta kort om du har använt ditt St1 Mastercard för att betala till exempel streamingtjänster eller andra prenumerationstjänster. 

Kan jag använda St1 appen utan ett St1 Mastercard?

Vi har nyligen lanserat vår nya app St1 Mobility där du kan lägga till valfritt Visa, Mastercard eller Apple Pay.

Vem erbjuder betaltjänsten?

St1 Finance AB, ett betalningsinstitut som övervakas av Finansinspektionen.

Fakturor och kredit

Har St1 Mastercard någon månads- eller årsavgift?

Kortet är helt avgiftsfritt t o m slutet av 2021. Därefter fortsätter kortet att vara avgiftsfritt för aktiva St1- och Shellkunder som använder kortet minst en gång i månaden för betalning på våra stationer (St1 och Shellstationer i Sverige, Finland och Norge). I annat fall är förvaltningsavgiften 30 kr/månad.

Vad är det för ränta på St1 Mastercard?

Räntan är tre månader euribor + 12% marginal. Den effektiva årsräntan på kontokrediten samt det totala belopp som ska betalas beräknas utifrån ett antagande om ett kreditbelopp på 15 000 kr, ett års kredittid samt att hela krediten lyfts vid samma tillfälle. Ränta och avgifter fastställs för hela kreditperioden och krediten återbetalas i 12 lika stora månatliga delbetalningar. Vid nyttjande av krediten på ditt St1 Mastercard är räntan 3 månader euribor + 12% marginal, till det tillkommer kontots förvaltningsavgift om 30 kr. Med ovan nämnda antaganden är den effektiva årsräntan 21,91 % och det totala beloppet som ska betalas 16 671,97 kr varav räntor och avgifter uppgår till 1 671,97 kr (euribor 9/2023).

Ingen förvaltningsavgift debiteras t o m December 2023. Därefter fortsätter kortet att vara avgiftsfritt för aktiva St1- och Shellkunder (St1 Mastercard kontokredit används minst en gång under faktureringsperioden på någon av våra St1 eller Shellstationer). I detta fall är den effektiva årsräntan 16,96 % och det totala beloppet som skall betalas 16 311,97 kr varav räntor och avgifter tillsammans uppgår till 1 311,97 kr (euribor 9/2023).

Kan jag få min faktura i form av e-faktura?

Som St1 Mastercard-kund kan du få ditt kontoutdrag helt kostnadsfritt genom att antingen ansluta dig till e-faktura eller genom att få en PDF via e-post. Det går även att få kontoutdraget i pappersform för dig som hellre vill det. Om du väljer att få kontoutdraget i pappersform debiteras detta i enlighet med det som anges i vår prislista.

 E-faktura

Anslut dig till e-faktura direkt via din internetbank. St1 Mastercards e-faktura hittar du genom att söka på St1 Finance Mastercard i din internetbank. För att kunna registrera dig behöver du ditt kontonummer som du hittar på ditt kontoutdrag. Om du vill använda det automatiska godkännandet av e-fakturan så att du alltid betalar fakturans totala belopp istället för det lägsta beloppet (10 %, minst 250 SEK), vänligen kontakta kundservice för att få hjälp med detta.

 

Varför har mitt köp debiterats två gånger?

Om en händelse debiterats från ditt konto två gånger beror det oftast på att säljaren har genomfört transaktionen två gånger. Om företaget är bekant från förut, rekommenderar vi att du först kontaktar företaget direkt för att komma överens om lösning och om möjlig ersättning.

 

Om företaget inte accepterar att ersätta beloppet, kan du göra en reklamation efter att den felaktiga summan har debiterats med reklamationsformuläret som finns på St1 Finance hemsida. I reklamationen måste du neka de betalhändelser du har gjort och ange händelsernas datum, säljande företags namn och händelsernas summor. Läs mer om hur man gör en kortreklamation  här.

Vad ska jag göra om jag ser transaktioner jag inte gjort på mitt konto?

Kontakta St1 Finance kundservice på tel 08 555 484 10 (helgfria vardagar kl. 08.00-16.00) och läs mer här om hur du gör en kortreklamation på våra hemsidor.

När får jag fakturan för mitt St1 Mastercard?

Faktureringsperioden för St1 Mastercard är f om den 16 t om den 15 varje månad och fakturering sker den 15:e förutsatt att det är en helgfri vardag.

 

Mina sidor och konto

Hur kan jag kontrollera mina korttransaktioner och mina kontouppgifter?

Du får enkelt en överblick av ditt St1 Mastercard och kontokredit i St1 Appen. Du får även en månadsfaktura för föregående månads händelser.

Min närstående har avlidit. Vad ska jag göra?

St1 Finance får information från Folkbokföringsregistret om en kontokund avlidit. Om en närstående avlidit kan du dock alltid meddela detta till St1 Finance. Hantering av den avlidnes ärenden kräver en särskild fullmakt. Utan en fullmakt kan vi inte diskutera den avlidnes kundförhållande. För bouppteckningen skickar vi ett avgiftsfritt saldointyg, som sänds till den avlidnes adress.

Ny betaltjänstlag i Sverige

 

PSD2 –  Den 1 maj 2018 sker förändringar i Betaltjänstlagen

Nu träder en ny betaltjänstlag i kraft i Sverige med anledning av EU:s andra betaltjänstdirektiv (PSD2). Du som kund behöver inte göra något med anledning av PSD2.

Syftet med förändringarna är att utveckla marknaden för elektroniska betalningar samtidigt som kravet på säkerhet och effektivitet höjs. Några av de viktigaste förändringarna rör:

  • Höjda krav på säkerhet och incidenthantering
  • Nya aktörer skapar förutsättningar för nya sätt att göra betalningar
  • Nya rättigheter och skyldigheter om tillgången till information rörande betalkonton
  • Nya rapporteringskrav gäller för alla typer av betaltjänstleverantörer.

 

Obehörig transaktion

Din självrisk vid en obehörig transaktion sänks från 1 200 till 400 kronor. Så snart du upptäcker att en betalning blivit felaktigt genomförd eller om en obehörig transaktion har gjorts från ditt konto ska du reklamera felet till banken. Banken kommer då att utreda ärendet och betala tillbaka beloppet så fort som möjligt. I vissa fall betalar banken tillbaka beloppet innan utredningen är färdig. I de fall utredningen sedan visar att du inte hade rätt att få tillbaka beloppet får banken ta tillbaka det utbetalda beloppet. Ditt ansvar för obehöriga transaktioner är oförändrat, dvs. högst 12 000 kr, om en transaktion har kunnat genomföras till följd av att du genom grov oaktsamhet brutit mot villkoren för hur du har hanterat ditt kort eller annat betalningsmedel. Även bestämmelsen som säger att du ansvarar för hela den obehöriga transaktionen, om du har hanterat ditt kort eller annat betalningsmedel på enligt lagen ett särskilt klandervärt sätt, är oförändrad.

Vi följer betaltjänstlagen och ändrar betalningstjänstvillkor inom kort.