Ren bergvärme från djupt ner i jorden

-

Geotermisk värme

Denna form av framtida utsläppsfri energi återfinns under marken. St1 borrar till ett djup av cirka 6,5 km i berggrunden under Esbo, djupare än någonsin tidigare i Finland. Målet för pilotprojektet St1 Deep Heat är att bygga den första anläggningen för geotermisk energi i industriell skala i Finland vid Fortums värmeanläggning i Otaniemi.

Geotermisk energi är ett spännande alternativ till energiproduktion med noll utsläpp. Ett framgångsrikt pilotprojektet kan revolutionera värmeproduktion i Finland. St1 har tidigare erfarenhet av hållbart producerad förnybar energi, och geotermisk energi är nästa naturliga steg för företaget.

Public event 14.5.2018

En video från St1s geotermiska rekordborrning (Djupast borrningen i granit i världen9 i Otaniemi , Finland. Filmen är på finska. 14 Maj, 2018.

En enkel process som utmanas av den hårda finska berggrunden

Processen att samla in och använda geotermisk energi är ganska enkel. Först borras två borrhål/brunnar på cirka 6,5 km ned i marken. Ett av hålen pumpar ner vatten till berggrunden i syfte att värma det med värmen i jordskorpan. Det heta vattnet pumpas upp via det andra hålet och den producerade värmen fångas upp med en värmeväxlare och matas in i fjärrvärmeverket. När anläggningen är klar kommer den att producera upp till 40 MW energi. Värmen som produceras i den geotermiska energianläggningen kommer att inhandlas av Fortum för sitt fjärrvärmeverk.

Det krävs både en borr som byggts för ändamålet och uthållighet för att tränga igenom den hårda finska granitberggrunden. Först borrade vi ett testborrhål till ett djup av två kilometer och analyserade data och bergartsprover för att få den information om jordskorpan som behövdes för de verkliga produktionskällorna.

För borrningen av produktionskällorna borrade vi först med lufthammarteknik (ofta kallad DTH-borrning) till ett djup på 4,5 kilometer. Därefter följdes borrningen av den första källan till hård berggrund av både vattenhydraulisk slagverktygsborrning och traditionell rotationsborrning. Genom att optimera dessa två metoder har borrningen nu nått ett djup på 6,4 kilometer vilket är tillräckligt långt ner i jordskorpan för en temperatur som är tillräckligt hög för energiproduktion.

Geotermisk energi - en hållbar energilösning

I kampen att hantera klimatförändringar krävs snabba och hållbara energilösningar. 
En sådan lösning finns tillgänglig i vår jordskorpa som har enorma energiresurser. 
Geotermisk energi - storskalig värmeproduktion som inte kräver någon förbränningsteknologi - är kostnadseffektivt.

Se videon om hur framtidens geotermiska värmesystem konstrueras!