Välkommen till våra tre första solbemannade stationer!

Nu installerar vi på St1 solceller på taket på tre av våra stationer i Göteborg – Kallebäck, Västra Frölunda och Hisings Backa. Solcellerna ska hjälpa till att driva bland annat belysning, pumpar och prisskyltarna med grön, närproducerad energi.

Solceller på tre av våra stationer i Göteborg är ett av många steg vi tar på vägen mot vår vision om en helt fossilfri framtid. Nyligen lanserade vi också våra grönaste drivmedel någonsin i just Göteborg, 1st REnewable diesel och 1st REnewable bensin. Båda har hög inblandning av förnybart biodrivmedel, 1st REnewable diesel har garanterat mer än 50 % inbladning vilket minskar utsläppen av fossil CO2. Du kan läsa mer om 1stREnewable här.

Men våra gröna ambitioner sträcker sig längre än så. Vi tillverkar bioetanol av både matavfall och skogsavfall, vi bygger vindkraftparker som genererar grön el och borrar flera kilometer ner för att omvandla värme från jordens inte till utsläppsfri fjärrvärme. Allt för att ersätta fossil energi med ny och förnybara alternativ.

På vår blogg Annorlunda miljökämpe berättar vi ännu mer om vår resa mot grönare drivmedel och energi. Hoppas du vill följa med och välkommen att tanka solbemannat!