Ursprungsinformation

St1 i täten för ursprungsmärkning

När det gäller t ex mat och kläder är det en självklarhet att vi vet varifrån det vi köper kommer ifrån. Nu driver St1 på för att införa samma krav på transparens och upplysningsplikt för landets energibolag.

St1 var först i branschen med att visa på ursprungsland för våra produkter. Vår vision är nämligen inte bara att vara den ledande producenten av CO-medveten energi. För att öka kunskapen och bidra till en positiv utveckling ligger vi också i täten för en helt ny transparens när det gäller drivmedel, bränslen och andra energirelaterade produkter.

Det finns ännu ingen standard för märkningen. I avvaktan på regeringens utredning redovisar vi därför vår information så tydligt vi bara kan för att du som kund ska kunna se varifrån råolja, drivmedel, komponenter och bioprodukter kommer ifrån – oavsett om vi köper in färdiga produkter på världsmarknaden eller processar själva i vårt raffinaderi i Göteborg. När du väljer St1 vill vi helt enkelt att du ska kunna göra det av fler skäl än priset.

Ursprungsinformation

Ökad andel biodrivmedel

Än så länge är den största delen av innehållet i våra drivmedel importerad. Cirka 75% består av fossila bränslen med råolja som grund. Men tack vare vårt ihärdiga arbete mot mer klimatneutrala lösningar rör vi oss snabbt mot en hög andel även från växtriket och från förnybara restprodukter. Bara under 2016 ökade vi andelen biodrivmedel med 9,5%.

Urpsrungsinformation

Råolja och färdiga fossila produkters ursprungsland rapporteras här i röd färgskala. En asterisk* hänvisar till länder där vi köpt råolja. ** hänvisar till land där vi köpt både råolja och färdigköpt produkt. "B" hänvisar till bioprodukters ursprungsland och rapporteras i grön färgskala.

St1s ursprungsinformation är ett av flera sätt att öka medvetenheten och bidra till omställningen från fossilt till förnybart. Resan har börjat men det är långt kvar till 100 %. För att påskynda utvecklingen tror vi på ett gemensamt arbete mellan flera aktörer som t ex drivmedelsindustrin, bilindustrin och inte minst dig som konsument. Därutöver krävs ett tydligt regelverk från våra lagstiftare, både Sverige och utomlands.

Dekal ursprungsinfo

St1s ursprungsinformation

Vi har tagit fram en dekal som finns på pumparna på våra stationer. Dekalen upplyser om att det finns ursprungsinformation att fördjupa sig i på hemsidan. Eftersom drivmedelsprodukterna är flytande går de inte att märka som en fysisk produkt. Vi har därför valt att benämna våra produkters ursprung som ursprungsinformation.

1st REnewable Bensin, 1st REnewable Diesel, bensin, diesel, fordonsgas och E85

Våra drivmedel

Det ska vara enkelt för dig att tanka och att tanka rätt. Du behöver bara svänga in till oss och välja det drivmedel som är avsett för din bil. 

Miljövänlig bensin

1st REnewable Bensin

På utvalda stationer finns våra miljökämpar 1st REnewable Bensin och Diesel.

Miljövänlig Diesel

1st REnewable Diesel

På utvalda stationer finns våra miljökämpar 1st REnewable Bensin och Diesel.

E85

E85

E85 är ett etanolbaserat bränsle för tankning i FFV-bilar (Fuel Flexible Vehicle).

Bensin

Bensin

Bensin är ett populärt drivmedel som vi jobbar hårt för att miljöanpassa.

Diesel

Diesel

St1 erbjuder en prisvärd diesel som innehåller en hög andel förnybara komponenter.

Fordonsgas

Fordonsgas

Fordonsgas från St1 är en blandning av förnybar och fossil metangas för tankning i bilar anpassade för naturgas/gas.

Hej, vill du ställa en fråga? Öppen chatt