E85 och Fordonsgas

Våra spjutspetsar i miljöarbetet som ger det lägsta nettotillskottet av växthusgaser bland alla våra bränslen

E85

E85 är ett etanolbaserat bränsle för tankning i FFV-bilar (Fuel Flexible Vehicle). Det innehåller en mycket hög andel biokomponenter och ger det lägsta nettotillskottet av fossila växthusgaser bland alla våra bränslen. På St1 arbetar vi ständigt för att göra vår E85 ännu mer klimatanpassad. Men redan idag är det alltså ditt mest naturliga val när det gäller att minska utsläppen av koldioxid från din bilkörning och i förlängningen bidra till att vi snabbare når Sveriges och Europas miljömål.

Många av våra stationer erbjuder en vinterkvalitet av E85 med hög etanolhalt och ångtryck som ger goda kallstartsegenskaper. I alla dess former uppfyller bränslet kraven enligt standarden SS 155480. Det är viktigt att bränsle hanteras och lagras på rätt sätt. Vätska som köps i löst mått ska förvaras i godkänd reservdunk eller annan behållare avsedd för produkten. Mer information om hantering av brandfarliga vätskor finns t ex på msb.se

Fordonsgas

I nuläget har St1 i Sverige även tre stationer där du kan tanka din gasbil med fordonsgas. På en St1 station och två Shellstationer. Fordonsgasen på de här stationerna är en blandning av biogas och naturgas som är anpassat för gasbilar. Merparten av gasen innehåll är alltid biogas. Tack vare en hög andel av förnybar metan innebär valet av gas alltid lägre klimatpåverkan än om du tankar med vanligt fossilt bränsle.

Biogas

Vi har även ett stationsnät under St1 Biogas med ett 50-tal stationer där du kan välja att tanka någon av produkterna Biogas 100 och Biogas Bas. Läs mer här.

Produkt- och säkerhetsdatablad

I våra produkt- och säkerhetsdatablad finns information om produkternas egenskaper, användningsområden samt säker hantering av produkterna.

St1 var först i branschen med att visa på ursprungsland för våra produkter. Både för bränslen vi köper in och för råvaror vi processar själva i vårt raffinaderi. Läs mer om vårt arbete för ökad transparens och trygghet här.

En fossiloberoende fordonsflotta 2030

Sverige har ett mål att uppnå en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. På St1 menar vi att E85/etanol-konvertering är en av de viktigaste pusselbitarna för att nå målet. Sverige har redan investerat i en infrastruktur med stationer som har E85-pumpar, cirka 1 700 st rikstäckande runt landet.

1st REnewable Diesel, Bensin, Diesel, Fordonsgas och E85

Våra drivmedel

Det ska vara enkelt för dig att tanka och att tanka rätt. Du behöver bara svänga in till oss och välja det drivmedel som är avsett för din bil. 

Miljövänlig Diesel

1st REnewable Diesel

På våra stationer finns vår miljökämpe 1st REnewable Diesel.

E85

E85

E85 är ett etanolbaserat bränsle för tankning i FFV-bilar (Fuel Flexible Vehicle).

Bensin 95 E10

Bensin

Bensin är ett populärt drivmedel som vi jobbar hårt för att miljöanpassa.

Diesel

Diesel

St1 erbjuder en prisvärd diesel som innehåller en hög andel förnybara komponenter.

fgas

Fordonsgas/ biogas

Fordonsgas från St1 är en blandning av förnybar och fossil metangas för tankning i bilar anpassade för naturgas/gas.