Personuppgifter

St1 samlar in och använder personuppgifter (såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress) för affärsändamål för att:

  • Hantera beställningar och ansökningar som du skickar in
  • Besvara frågor eller önskemål från dig
  • Administrera eller på annat sätt fullgöra våra skyldigheter enligt det avtal som du har med oss
  • Förekomma och lösa problem med produkter eller tjänster som vi har levererat till dig


Under denna behandling kan vi behöva överföra dina personuppgifter till länder utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Om vi överför dina personuppgifter utanför EES kommer vi att vidta åtgärder för att garantera att dessa skyddas.

Alla begärda personuppgifter är enbart till för St1 och St1-koncernens bruk och förutom det som nämns i denna policy kommer vi inte att lämna ut några personuppgifter utan din tillåtelse om vi inte har laglig tillåtelse eller skyldighet att göra det (till exempel om vi måste göra det på grund av ett rättsligt förfarande eller för att förebygga bedrägeri eller brott).

De personuppgifter du lämnar till oss kan komma att användas för:

  • Marknadsundersökning och uppföljning av uppgifter om försäljning
  • Att informera dig om våra produkter och tjänster, vilket kan innebära att vi kontaktar dig exempelvis per telefon, e-post eller på annat sätt
  • Att lämna över personuppgifterna till våra koncernbolag som kan ligga utanför EES för att ge dem tillfälle att skicka dig information som kan vara intressant för dig

Om du inte vill att vi ska använda dina personuppgifter för något av de ändamål som nämns ovan ber vi dig att meddela oss enligt kontaktuppgifterna nedan. St1 bearbetar alla personuppgifter som har inhämtats från denna webbplats i enlighet med Personuppgiftslagen (1988:204).

Lagring av cookies

Vi använder cookies för att identifiera dig som unik men anonym användare. Du kan inte identifieras utifrån dessa uppgifter och de används bara för att ge oss statistisk och information kring hur många besökare vi har på hemsidan och vilka sidor de går in på. Den statistiken blir sedan en viktig del i vårt fortsatta utvecklingsarbete med hemsidan.

Lista över våra cookies

Upphovsrätt

Genom att gå in på www.st1.se godkänner du att hemsidan såväl som innehållet (inklusive disponering, varumärken med mera) till fullo ägs av St1 och att St1 förbehåller sig alla rättigheter i detta avseende. Du har rätt att utnyttja och distribuera (sprida) mindre utdrag från www.st1.se genom att skapa länkar som pekar hit eller via Internets söktjänster. Varje annat nyttjande, reproduktion, översättning, tillpassning eller andra former av ändring, distribution eller arkivering kan bara ske efter skriftligt godkännande från St1.
St1 påtar sig inget ansvar för andra webbplatser eller material på dessa som länkat till www.st1.se eller för webbplatser som du får tillgång till genom länkar på www.st1.se.

Ändringar

Från tid till annan kan denna policy komma att ändras. Här på www.st1.se finns alltid den senast uppdaterade versionen.

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på kundservice@st1.se.

Vanliga frågor & svar