St1 Nordic Energy Outlook

De globala energiutmaningarna kräver kraftfulla åtgärder. Åtgärder behövs nu, men man måste känna till färdplanen.

St1s vision: att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi.

Det betyder ett mål att utveckla och kommersialisera funktionella och miljömässigt hållbara lösningar, och leverera dessa lösningar med lönsamhet. Varje lösning måste vara teknologiskt klar för användning idag.

St1 Nordic Energy outlook

Befolkningstillväxten och BNP-tillväxten är de huvudsakliga drivkrafterna för ökad efterfrågan på energi, och den branta uppåtgående trenden kommer att fortsätta i årtionden framöver. Världen har inte de tekniska lösningar som behövs för att utplåna klimatförändringen. Det behövs stora tekniska genombrott i varje segment, vilket understryker behovet av att öka Forskning och Utvecklings-investeringarna avsevärt från nuvarande nivåer. Samtidigt är det ytterst viktigt att hitta sätt att förändra vårt beteende - med andra ord att helt enkelt använda mindre energi i våra dagliga liv.

St1 Nordic Energy Outlook 2017 Edition presenterar vår syn på förändringar och utmaningar på den nordiska energimarknaden under de närmaste decennierna. Detta är en uppdatering till den första utgåvan som publicerades i juni 2016. Som nya avsnitt har vi tagit med Flyg och Marin, som beskriver respektive områdes utvecklingsscenarier. Avsnittet om El innehåller nu resultatet av St1s nya elmarknad och prismodell. I avsnittet om vägtransport har vi vidareutvecklat den pågående EU-reguleringsprocessen och dess potentiella inverkan på de nordiska länderna.

Som alltid är vi öppna för dialog, och vi älskar att bli motbevisas att något är fel i våra analyser och påståenden. Därför uppmanar vi er alla att följa med oss på den kontinuerliga förbättringsresan av St1 Nordic Energy Outlook!

Ladda Ner Energy Outlook

Vill vill ha dina synpunkter!

Jag vill ha svar*

Nyheter från St1

Läs mer arrow-left
arrow-left
Hej, vill du ställa en fråga? Öppen chatt