Elektricitet från vinden

Siktar på att bli ledande på den nordiska marknaden för vindkraft

Vindkraft är en av de mest kostnadseffektiva formerna av elproduktion. Den använder en oändlig råvara: vind från solen. Kontinuerlig utveckling av vindkraftteknik fortsätter att förbättra effektiviteten i vindkraftverken.

Vi använder modern teknik och modell för decentraliserad energiproduktion för att producera ren inhemsk elektricitet genom TuuliWatti Oy som vi samäger tillsammans med S-Voima. Under de senaste åren har TuuliWatti systematiskt utvecklat och byggt industriella vindkraftverk på land och blivit den ledande producenten av vindkraft i Finland. Baserat på den kunskapen och erfarenheten expanderar vi vår verksamhet till att täcka in samtliga nordiska länder.

Vi siktar på att bli ledande på alla marknader där vi är verksamma. Fokus för våra investeringar är på områden där det är mest kostnadseffektivt att producera elektricitet från vindkraft med hänsyn tagen till platsens vindförhållanden och nätanslutningar såväl som samhällets acceptans. Vi söker efter projekt, partnerskap och investeringstillfällen i Norden. De arktiska områdena, i synnerhet, är intressanta med avseende på potentiell produktion av förnybar energi.

 

Produktion av vindkraft idag

Betydande produktionskapacitet i Finland

TuuliWatti har avslutat sitt omfattande investeringsprogram på 650 miljoner euro och byggt industriella vindkraftparker över hela Finland.

Idag har vi totalt 131 vindkraftverk vid mer än tio vindkraftparker. De är placerade i olika kommuner runt om i landet och producerar ren elektricitet baserat på den senaste och mest effektiva tekniken som finns på marknaden. Vindkraften för med sig investeringar, skatteintäkter och arbetstillfällen till kommunerna såväl som nya möjligheter till ekonomisk utveckling.

Vår totala vindkraftkapacitet uppgår till 1,4 terawattimmar vilket motsvarar den årliga elförbrukningen för 650 000 lägenheter. Detta minskar dessutom CO2-utsläppen med 1 miljon ton per år.

arrow-left
Hej, vill du ställa en fråga? Öppen chatt