Smarta bränslen för nordiska bilförare

-

St1 och Shell bensinstationer erbjuder bränsleprodukter med hög kvalitet för fordon av alla typer

Experter inom oljebranschen vid St1 Raffinaderi i Göteborg är engagerade inom raffinering av flytande bränslen som är avsedda för de nordiska ländernas krävande körförhållanden. Alla våra produkter uppfyller lokala och europeiska normer för trafikbränslen.

Vårt mål är att stegvis minska fossila CO2-utsläpp i trafiken genom att lansera smarta och mer miljövänliga bränslen på den nordiska marknaden.

Samtliga biobränslen som vi säljer uppfyller EU:s och nationella lagstadgade hållbarhetskriterier och täcks av officiellt godkända hållbarhetssystem, t.ex. ISCC (International Sustainability & Carbon Certification, https://www.iscc-system.org/) och nationella hållbarhetssystem (Finland, Sverige, Norge). Dessutom uppfyller de kravet på minst 50 procents lagstadgad minskning enligt GHG, och de är spårbara.

Konstant produktutveckling av konventionella och avancerade bränslen

Fokus på effektiva bränslen och minskade utsläpp

Flytande premiumbränsle är en av hörnstenarna i vår strategi och vi fortsätter att löpande utveckla premiumprodukter för nordiska kunder. Det är viktigt att introducera smarta och miljövänliga bränslen som kan användas i vanliga förbränningsmotorer eftersom dessa kommer att dominera i trafiken fram till 2030, och även senare. Våra nyligen introducerade produkter omfattar:

1st Renewable fuels – 1st Bensin RE+ och 1st Diesel RE+  – finns nu på St1s bensinstationer i Göteborgsområdet. De ger det högsta garanterade bioinnehållet på den svenska marknaden för diesel- och bensindrivna standardbilar.

Bensinen 95 E10 Extra har lanserats i vårt St1-stationsnätverk i Finland.

Den tidigare 95-oktan bensin som sålts i det finska Shell-nätverket har ersatts av Shell FuelSave 95. Båda de nya premiumprodukterna minskar bränsleförbrukningen och ger lägre driftskostnad.

 

Avancerade höginblandade etanolbränslen

I linje med St1s företagsstrategi utvecklar och producerar vi alternativa förnybara bränslen.

Den avancerade etanol som vi bioraffinerar från insatsvaror utanför livsmedelskedjan används som biokomponent i bensin. Den används också i unika höginblandade etanolbränslet RE85 som minskar fossila CO2-utsläpp i trafiken med upp till 80 %. RE85 finns på våra finska bensinstationer och kan användas i flexbränslefordon.

I Finland används vår egen avfallsbaserade etanol i RED95 etanoldiesel som används i SCANIA:s etanoldieslar. RED95 minskar fossila CO2-utsläpp med upp till 90 % och lokala utsläpp med upp till 80 %.

St1 planerar att utöka produktionen av avancerat biobränsle till förnybar diesel. Vi investerar i en ny enhet för vätgastillverkning som ska byggas i St1s raffinaderi i Göteborg. Det är första steget i en rad planerade investeringar som ska göra det möjligt för St1 Raffinaderi att påbörja produktion av förnybar diesel år 2020.

Raffinaderiet i Göteborg_Om St1_SE

St1 och Shell bensinstationer erbjuder bränsleprodukter med hög kvalitet för fordon av alla typer. Experter inom oljebranschen vid St1 Raffinaderi i Göteborg är engagerade inom raffinering av flytande bränslen som är avsedda för de nordiska ländernas krävande körförhållanden. Alla våra produkter uppfyller lokala och europeiska normer för trafikbränslen.

Hej, vill du ställa en fråga? Öppen chatt