Affärsområden

-

Man och kvinna på St1 station

Nordiskt stationsnätverk

St1s stationsnätverk består av över 1 400 St1- och Shellstationer i Finland, Sverige och Norge. De tillhandahåller högkvalitativa bränslen och servisar för nordiska förare.

RE+ pump_Affärsområden_SE

Smarta bränslen

St1 minskar stegvis fossila CO2-utsläpp i trafiken genom att lansera smarta och mer miljövänliga bränslen på den nordiska marknaden.

Båt lastbil raffinaderi

Direktförsäljning

St1 direktförsäljning och grossisttjänster erbjuder ett omfattande utbud av energiprodukter och tjänster till såväl konsumenter som företagssektorn i de nordiska länderna.

Brödkvarn Etanolix

Förnybar Energi

Förnybar energi spelar en viktig roll i förverkliga St1s vision genom att undan för undan ersätta importer av fossil energi med inhemska förnybara alternativ. Inom vår FoU fokuserar vi på områden med störst potential för förnybar energi.Förnybar energi spelar en viktig roll i förverkliga St1s vision genom att undan för undan ersätta importer av fossil energi med inhemska förnybara alternativ. Inom vår FoU fokuserar vi på områden med störst potential för förnybar energi.

Sigrid Louise Philipart

Raffinaderi

St1 Raffinaderi i Göteborg utvecklar och raffinerar flytande bränslen med en bearbetningskapacitet på 5 miljoner m3 råolja per år. St1 har initierat ett investeringsprogram med målsättningen att starta produktion av förnybar diesel vid raffinaderiet år 2020.

Forskning_SE

Forskning och utveckling

Vårt fokus för FoU är på ekonomiskt lönsamma och miljömässigt hållbara lösningar för produktion av förnybar energi. Samtidigt förbättrar vi konstant vårt erbjudande inom våra traditionella affärssegment som fortfarande är huvudsakligen baserade på fossila bränslen.

Mobiltankning_SE

Betalningstjänster och mobiltankning

Vi har utökat St1s verksamhet till finanssektorns betalningstjänster och tankning via mobil i syfte att förbättra upplevelsen för den enskilda kunden.

Spännande utmaningar för experter inom olika områden

St1-bolagen i de nordiska länderna erbjuder en rad olika karriärmöjligheter för människor som vill ligga i framkanten av den globala energirevolutionen. För att uppnå vår vision vill vi dra till oss och utveckla inte bara högkvalificerade ingenjörer och tekniker utan också experter inom andra områden, t.ex. marknadsföring och försäljning eller affärsteknik och finans.