Associerade företag

Våra verksamheter förstärks av strategiska och långsiktiga partnerskap inom olika områden.

North European Oil Trade Oy

North European Oil Trade Oy (NEOT) är en betydande, oberoende drivmedelsleverantör i Östersjöområdet. Företaget levererar bränsle till större nordiska stationsnätverk – totalt 1 500 servicestationer i Finland, Sverige och Norge. Besök gärna North European Oil Trade Oy