Etanol E85 – vår vision för framtiden

Sverige har ett mål att uppnå en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. På St1 menar vi att E85/etanol-konvertering är en av de viktigaste pusselbitarna för att nå målet.

Sverige har redan investerat i en infrastruktur med stationer som har E85-pumpar, cirka 1 700 st rikstäckande runt landet.

Tekniken finns att bygga mer energisnåla bilar genom att optimera dem för E85. Idag förbrukar en flexifuel-bil långt mycket mindre än när den första versionen kom. Om vi går hela vägen och optimerar dem till att bara köra på E85 kommer förbrukningen att minskas ytterligare.

Etanolresan – mot en bättre miljö

St1 har under det senaste året fört många samtal om framtidens drivmedel med rikspolitiker, kommunpolitiker och olika intressenter. Under sommaren 2012 åkte vi runt i vår egen experimentbil, en miljövänlig E85 etanolhybrid, för att träffa lokalpolitiker och fortsätta vår dialog om närproducerad etanol. Turnén avslutades i Almedalen där vi träffade politiker, debattörer, journalister och andra intressenter för att dela våra tankar om framtiden.

Etanol framställd av livsmedelsavfall, så kallad RE85, är 100 procent etisk, närproducerad, har låga CO2-utsläpp och kan distribueras i det befintliga stationsnätet runt om i Sverige.

St1:s etanolbil, världens första E85 etanolhybrid

Världens första E85 etanolhybrid släpper ut extremt lite CO2

För att få tillgång till en symbol att visa upp för politiker och allmänhet för att demonstrera att E85 är det mest realistiska drivmedlet i en framtida fossiloberoende fordonsflotta 2030, konverterade vi tillsammans med BSR i Växjö en Toyota Prius till en etanolhybrid med extremt låga utsläpp.

Dagens miljöbilsdefinition tillåter ett CO2-utsläpp på maximalt 120 g/km. Toyota Prius har genom sin normala hybridteknik redan ett lågt utsläpp, 89 g CO2/km.

Genom att bygga om bilen så att den körs på vanlig E85 i stället för bensin har man kunnat reducera utsläppet till låga 45 g CO2/km, baserat på den E85 St1 erbjuder i Sverige. När vi kan producera våra egen RE85 i Sverige kan vi ytterligare halvera utsläppen till 22 g CO2/km. Genom att jämföra detta med dagens supermiljöbilskrav på max 50 g CO2/km blir potentialen med konceptet mycket tydligt.

Teknisk information om St1s Experimentbil

 • Mjukvaruanpassning för drift på E85
 • Bibehållen motoreffekt
 • Mjukvaruanpassning kompenserar för etanolens lägre energiinnehåll jämfört med bensin. Den kompenserar också för etanolens icke-linjära merförbrukning vid olika körsituationer jämfört med bensin
 • Batteriladdning
 • Intelligent batteriladdningssystem för ökad livslängd (Primepower)
 • Temperaturövervakning
 • Man kan ladda bilen hemma. Man kan alltså alltid starta på fulladdat batteri. Vid kortare körsträckor, cirka 2 kilometer, behöver förbränningsmotorn inte startas.
 • Fälgar DOTZ Roadster 7 x 17 tum
 • Lägre vikt
 • Sänkningssats
 • 30mm sänkning från H&R
 • Mindre frontarea ger lägre luftmotstånd och lägre förbrukning.