St1s värdekedja

St1 är ett nordiskt energibolag med den djärva visionen att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2 medveten energi.

Det betyder att vi tänker vara med och ställa om vår värld från fossilberoende till mer hållbara och klimatneutrala produkter. Omställningen ska naturligtvis göras på ett sätt som gör det lätt som konsument att ställa om, där vi för tex transportmarknaden blandar in biodrivmedel i den befintliga bensin och dieseln vilket är det snabbaste sättet att minska fossil koldioxid med befintlig fordonspark och infrastruktur.

Vår insatser för minskad fossil CO2 görs inom ett flertal områden, från att ställa om vårt raffinaderi till ett bioraffinaderi till geotermisk värme och produktion av etanol från avfall från både skog och livsmedel. Genom att titta på bifogad film får du en översikt över alla delarna inom St1s värdekedja.