St1 Nordic Energy Outlook

Klimatförändringen är en tävling där mållinjen kommer allt närmare hela tiden. Den globala energiutmaningen gör att vi måste vidta kraftiga åtgärder. Annars förstör vi möjligheterna för kommande generationer på ett själviskt sätt.

Vi måste agera nu, men vi måste veta vår färdplan. I detta dokument beskrivs vår syn på förändringar och utmaningar på energimarknaden under de närmaste decennierna.

Här kan du ladda ner St1 Nordic Energy Outlook