St1 - ett medvetet energiföretag

Kan ett energibolag vara miljökämpar? Fråga oss och svaret är ett rungande JA. Eftersom vår bransch står inför några av världens tuffaste miljöutmaningar, innebär det samtidigt att vi har både potentialen och ansvaret att hitta lösningar som bidrar till förändring. Därför är miljöarbetet St1s mest prioriterade område.

St1 vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. Målet är att utveckla och erbjuda nya, förnybara bränslen och moderna lösningar som minskar klimatpåverkan.

Vår affär omfattar hela kedjan från raffinering av råolja till försäljning till slutkund. Vi producerar drivmedel som vi säljer till privatkunder via vårt stationsnät, till industri- och marinkunder via direktförsäljning samt till andra oljebolag. Våra depåer finns runt om i landet, för att kunna leverera produkterna på ett mer kostnads- och miljömässigt sätt. Vi har varuförsörjning för att säkerställa tillgång och efterfrågan i rätt balans. 

Sedan försommaren 2015 har vi också tillverkning av närproducerad etanol gjort av restprodukter från livsmedelsindustrin. Produktionsanläggningen är världens första integrerade etanolproduktion av endast restprodukter och är placerad vid vårt raffinaderi i Göteborg. 

Ett annorlunda energibolag

St1 är ett ungt modernt energiföretag som alltid jobbar på kundens sida. Det finns i vårt DNA att ifrågasätta gamla sanningar och göra saker och ting på nya vis. T ex var vi först i branschen med att publicera ursprungsinformation om våra produkter. St1 är också det enda drivmedelsbolaget i Sverige med total pristransparens. Vi twittrar ut våra prisändringar i realtid. Vi har hundratals prisspioner som säkerställer att vi alltid har ett lågt och konkurrenskraftigt pris. Du kan följa våra låga priser på twitter.com/St1sverige.

Närmare 500 stationer att tanka på

Stationsnätet i Sverige består av närmare 500 stationer. Av dem är drygt 280 St1-stationer, drygt 100 servicestationer under varumärket Shell, och ca 100 stationer är speciellt anpassade för tung trafik under varumärket Shell TruckDiesel. St1s automatstationer erbjuder en snabb och enkel tankning och alltid till ett lågt pris. Shellstationerna har ett fullserviceutbud, där du både kan tanka, tvätta bilen och mätta magen. På sidan bensinstationer finns en kartfunktion där du kan söka efter både St1- och Shellstationer.

Vårt mål

Vi ska utveckla och kommersialisera funktionella och miljömässigt hållbara energilösningar, och lönsamt leverera dessa lösningar.

St1 vill göra skillnad och aktivt bidra till Sveriges uppsatta miljömål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och vidare mot en fossilfri fordonsflotta 2050. Detta gör vi genom att utmana gamla sanningar, modernisera, effektivisera och hela tiden jobba för mer miljövänliga energilösningar. På så sätt kan vi också erbjuda våra produkter till konkurrenskraftiga priser.

Vårt mål är att spela en ledande roll i arbetet med att ersätta fossila bränslen med miljövänliga alternativ.

Alla förbättringar genomförs naturligtvis inte över en natt, men vi anstränger oss hårt för att bli ännu mer kostnadseffektiva och för att behålla vår ledande ställning som miljöinnovatörer. Vår miljövision är djärv och vi menar allvar. Läs mer på sidan st1.se/ny-teknik där vi skriver om våra olika miljövänligare energi- och drivmedelsprojekt.