St1 - ledande leverantör av bunkeroljor för sjöfarten

St1 är en ledande leverantör av bunkeroljor i Sverige. Vi levererar bränsle till kustsjöfart, linjetrafik, färjor, tank-, container- och bilfartyg. Vi erbjuder leveranser i de flesta svenska hamnar.

Raffinaderiet i Göteborg är navet i vår verksamhet och garanterar oss en säker leverans med en hög och jämn kvalitet. Med entusiasm, erfarenhet och kunskap är vi rätt rustade för att möta era krav och önskemål.

   

Kontakta oss

Postadress:
St1 Refinery AB
Marinavdelningen
Box 8889
402 72 Göteborg

bunkers@st1.se
Telefon växel: 031 733 06 00

søke du etter st1.no/marine? Klikk her