Life+ projektet

Resultat

Det huvudsakliga målet med projektet är att visa på möjligheten av en hållbar produktion av biobränsle till transportsektorn. Projektet visar hur restprodukter från livsmedelsindustrin kan återvinnas till etanol, genom integrering med produktionssystemet i ett befintligt oljeraffinaderi.

Huvudresultatet i projektet har hittills varit:

 1. Undersökning av den lokala marknaden efter råvaror.
 2. Planering och förberedelse: t ex arbete med pågående tillståndsprocesser.
 3. Ansökningar till myndigheter inskickade och under behandling.
 4. Miljötillstånd erhållet.
 5. Bygglov erhållet.
 6. Anläggningen invigdes 5 juni 2015.
 7. Commissioning fasen har avslutats och ansvaret för anläggningen och driften har lämnats över till raffinaderiet. 
 8. Demonstrationsfasen har inletts i vilken målet är att testa Etanolix-teknologins integration till det befintliga raffinaderiet samt att visa att etanol kan produceras på ett hållbart och effektivt sätt.  
 9. Sedan årsskiftet 2015/2016 produceras etanol enligt produktspecifikationen och djurfoder levereras till kund.
 10. Vi har vid ett flertal tillfällen tagit emot studiebesök för visning av anläggningen. 
 11. Vi har rapporterat in vår Mid-term rapport till EU-kommissionen.
 12. Vi har deltagit och presenterat Etanolix 2.0 och LIFE+ projektet i den 10:e internationella konferensen  Eco-Tech i Kalmar.
 13. Utvecklingsarbete av anläggningen pågår och olika råvaror testas.