Ren energi från jordens djup - St1 bygger geotermisk djupvärmeanläggning

St1 borrar sju kilometer ned i berggrunden i Esbo – djupare än någonsin förr i Finland. Målet med St1 Deep Heat är att bygga Finlands första värmeverk i industriell skala som drivs med geotermisk energi. Energibolaget Fortum kommer att fungera som partner i projektet och köpa energin som ska användas i Espoo/Esbos fjärrvärmenät.

St1 har redan erfarenhet av hållbar energiproduktion och geotermisk energi är ett naturligt nästa steg. Processen för att utvinna geotermisk energi är ganska enkel. Först borras två stycken sju kilometer djupa hål ned i jordskorpan. Vatten pumpas ned i berggrunden där det värms upp av värmen nere i jorden. Det varma vattnet kommer sedan upp och värmen används i fjärrvärmenätet. En komplett anläggning skulle kunna producera hela 40 megawatt energi.

Den stora utmaningen för projektet är Finlands hårda berggrund och det krävs en specialtillverkad borr för att ta sig igenom den. Trots den specialtillverkade borren tar det flera månader att borra ett sju kilometer djupt hål. Själva värmeverket kommer att stå klart under 2018 och det planeras kunna leverera 10 procent av den fjärrvärme som behövs i Espoo/Esbo. Om det här pilotprojektet lyckas kan tekniken sedan användas även på andra ställen i Norden.

Här kan du se en film om St1s geotermiska djupvärmeprojekt
 

Filmen är 90 sekunder lång.

Här kan du läsa pressmeddelanden om djupvärmeprojektet

Mer information:

Per-Arne Karlsson, chef förnybar energi St1 Sverige AB, tel +46 8 5554 8080, 
per-arne.karlsson@st1.se

Jari Suominen, chef för förnybar energi, St1 Nordic Oy, tel. +358 10 557 2371,
jari.suominen@st1.fi

Tero Saarno, produktionschef, St1 Djup Heat Oy, tel. +358 50 373 1923,
tero.saarno@st1.fi