Produkt- och säkerhetsdatablad för St1s produkter

Här hittar du produktblad och säkerhetsdatablad för våra mest efterfrågade produkter. Produktbladet beskriver produktens egenskaper och användningsområden. I säkerhetsdatabladet finns information om säker hantering av produkten.

 

Produkt

Produktdatablad/
Product data sheet

Säkerhetsdatablad

Safety Data Sheet

1st REnewable Bensin   

Blyfri 95

Blyfri 98

Blyfri 98E

V-Power
1st REnewable Diesel 
CityDiesel

Citydiesel B0

Citydiesel B5

Citydiesel B7
Diesel
Diesel B0
Diesel B0F
Diesel B5F
Diesel B5
Diesel B7
Diesel H40
Diesel Mk3 Bio 0 %
Diesel Mk3 Färgad Bio 0 %
Diesel MK3 Vinter Bio 0 %

E85 (Etanol)

Eldningsolja 1 Miljö

Eldningsolja 1 S

Gasolja S, E10

Eldningsolja 1 V

Gasolja V, E32

Eldningsolja 6

Fordonsgas

 

Jet A1 Flygbränsle

Marine Gasoil (DMA)

MDF WRD (DMC) 0.1% Svavel

MFO 180 (RME) 1% Svavel

MFO 380 (RMG) 1% Svavel

St1 Bunker (RMA) 0.1 % Svavel

St1 MDF 0.1% Svavel

WRD

HVO 100
AdBlue