Fakta om energibolaget
St1 i Sverige

 • Vi har ca 340 anställda i Sverige, varav 200 i raffinaderiverksamhet
 • Vi sysselsätter totalt ca 2.000 personer
 • Vi har ett raffinaderi på Hisingen i Göteborg, ett av världens mest energieffektiva
 • Vi står för 20 % av Sveriges raffinaderikapacitet
 • Vi är ett av de fyra stora bolagen i Sverige med en marknadsandel på ca 20 %
 • Vi har nästan 500 stationer
 • Vi omsätter 38,7 miljarder

Affärsområden

 • Oljeraffinering
 • Depå och varuförsörjning
 • Stationsverksamhet under St1- och Shellvarumärket
 • Företagsmarknad
 • Bunkerförsäljning

Vår historia

St1 startade ursprungligen under namnet Greenergy Baltic Oy på luciadagen 1995 i Finland. Då sysslade vi med handel av produkter på den internationella olje- och bensinmarknaden. En av Greenenergy´s första kunder blev St1, som på den tiden bestod av en fristående kedja av bensinstationer. 1999 etablerade de också en egen kedja med automatstationer under varumärket St1. När Greenergy Baltic bytte namn till Greeni år 2001, utvecklades samarbetet med St1 ytterligare. Lite senare samma år förvärvade Greeni varumärket St1.

 • 2004 etablerar sig St1 i Sverige och de första 40 automatstationerna byggs.
 • 2007 etableras St1 Biofuels Oy.
 • 2007 köps Esso i Finland. Företagsnamnet blir St1 Oy.
 • 2009 etableras vindkraftföretaget TuuliWatti Oy tillsammans med S-Voima.
 • 2009 köps 198 automatstationer av StatoilHydro ASA. 158 av dem i Sverige och 40 i Norge.
 • 2010 köps Oy Shell AB i Finland, AB Svenska Shell och Shell Raffinaderi AB i Sverige. Företagsnamnen blir St1 Energy Oy, St1 Energy AB och St1 Refinery AB.
 • 2014 St1 Holding Oy bytte namn till St1 Nordic Oy
 • 2014 St1 Energy AB delades till St1 Supply AB och St1 Sverige AB.
 • 2015 köps Shells norska marknadsbolag.
 • 2017 säljs de norska St1-stationerna till Blue Energy Holding AS

Uppköp av Shells verksamhet

Sedan december 2010 ingår större delen av Shells svenska verksamhet i St1. Servicestationerna och stationerna för tung trafik drivs under Shells varumärke enligt en varumärkeslicens.

Organisation

St1 Nordic fokuserar på drivmedelsverksamhet i Finland, Sverige och Norge, på biodrivmedel av restprodukter, vindenergi samt raffinaderi- och supplyverksamhet. 
St1 Finance fokuserar på betalningsservice.