Blyfri 95

Vår bensin har 5 procent etanolinblandning och innehåller ett renhållande additiv. Inblandningen av förnyelsebar och hållbar bioetanol bidrar till ett minskat utsläpp av fossil CO2. Bensinens renhållande egenskaper ger god körbarhet och bibehållet låga avgasutsläpp. Tack vare att bensinen innehåller alkohol (etanol) blir användningen av K-sprit överflödig. Bensinen uppfyller högsta miljöklass (Mk1).

Produktblad Blyfri 95

Säkerhetsdatablad Blyfri 95