Välkommen till bloggen Annorlunda miljökämpe! Här samlar vi allt om St1s resa mot grönare drivmedel och energi. Varken vi eller vår bransch kan fortsätta i samma riktning som tidigare. Framtiden kräver att vi ger oss ut på nya och annorlunda vägar. Hoppas du vill följa med oss på resan mot en fossilfri framtid!

Vi borrar djupare för en bättre miljö

Sju kilometer under markytan händer det grejer. Här nere i djupet tar vi till vara på värmen från jordens inre och gör till fjärrvärme som ska värma upp fastigheter i grannskapet. Vi använder en helt ny teknik som kallas geotermisk djupvärme. Det är en helt utsläppsfri energikälla för fjärrvärmeproduktion. En teknik som vi och våra partners är de första att prova i Finland.

När du tankar hos oss på St1 är du med och investerat i detta. För den största delen av vår vinst går till satsningar på framtidens fossilfria energi.

Geotermik är en av de viktigaste investeringarna som vi har gjort. Det är en förnybar, utsläppsfri energikälla som kan kopplas direkt till det befintliga fjärrvärmenätet.

St1s vision för framtiden är att förse samhället med nya, alternativa drivmedel. Inte bara för fordon utan även energi för så många användningsområden som möjligt, som till exempel hushåll och industri.

Det varierar hur djupt vi borrar per dag. Det beror på jordskorpans beskaffenhet och om vi stöter på andra problem eller behöver byta någon del av utrustningen. Det kan alltså variera från 0-250 meter. Rekordet ligger dock på hela 370 meter på en dag.

Tiden går fort - 1st REnewable firar ett år!

I november 2016 lanserade vi vårt grönare drivmedel 1st REnewable i Göteborg. Fler än 500 000  tankningar har gjorts sedan premiären!

Drivmedlet heter 1st för att det är vår första diesel med garanterat minst 50 % inblandning av biodiesel och bensin med minst 10 % biokomponenter. Och för att miljön alltid kommer först för oss.

1stREnewable finns på följande 9 St1-stationer i Göteborg

St1 Grepgatan, Angered

St1 Antenngatan, Frölunda

St1 Transportgatan, Hisingsbacka

St1 A Odhnersgata, Högsbo

St1 Gustav Dalénsgatan, Göteborg

St1 S:t Sigfridsgatan, Kallebäck

St1 Lammevallsgatan, Mölndal

St1 Hantverksvägen, Sisjön
St1 Bärby Bygdegårds väg, Säve

Om man inte vet vart man ska, så spelar det ingen roll vilken väg man tar

Vi på St1 har bestämt oss för att vara en drivande kraft på resan mot en helt fossiloberoende värld. Det pågår massor av arbete för att lösa den här frågan och vi lyssnar gärna på alla andra, men vill ha en egen uppfattning också. Därför gör vi vår egen Nordic Energy Outlook varje år. Här spanar vi in i framtiden, tittar på vad som händer här uppe i Norden och försöker formulera vägen framåt. En sak är i alla fall säker: det är bråttom. Världens befolkning växer och vi använder mer och mer energi.

Utmaningar som kommer att behöva lösningar över världens gränser, inte fler murar. Men också tydliga spelregler och att vi människor är beredda att ända sättet vi lever på.

Kika på filmen och läs gärna mer i Nordic Energy Outlook. Det här angår oss alla och våra barnbarn och barnbarnsbarn. Tycker du annorlunda än vi är du alltid mer än välkommen att säga emot och berätta vad du tror. Vi blir bara glada om fler är med och bidrar. 

Ta gärna en titt på vår Nordic Energy Outlook

Solceller på bensinstationer?

Ja! Installationen av solceller på några av våra stationer är ytterligare ett steg på vår väg för att bidra till ett hållbart samhälle. I ett första steg har tre valts ut för solcellsinstallation. Solcellerna ska hjälpa till att driva belysning, pumpar och prisskyltar med grön, närproducerad energi.

Solceller på tre av våra stationer i Göteborg är ett av många steg vi tar på vägen mot vår vision om en helt fossilfri framtid.
 
Total installerad effekt för de tre stationerna är 38,6 kW och de har en förväntad årlig produktion på totalt 37 600 kWh Den årliga produktionen av grön el motsvarar ca 33% av stationernas totala årliga elbehov. Av dessa 33% kommer 3/10 att förbrukas i stationerna, och minska uttaget från elnätet Resterande 7/10 kommer matas ut som grön el på nätet. Anledningen till att inte all producerad el används i stationerna är att elen produceras när stationerna har litet elbehov (mitt på dagen på sommaren).
 

Recept på en framtid utan fossila drivmedel

”Man tager vad man haver” sägs kokboksförfattarinnan Kajsa Warg  ha skrivit någon gång på 1700-talet. I Sverige har vi ju gott om skog och när den bearbetas till möbler, hus och vackra golv blir det massor av sågspån och annat träavfall över. Bra, då lyder vi Kajsa och tager det. Vi tillsätter jäst, enzymer, tryck och värme så alltsammans börjar jäsa. Efter destillering och anrikning blir resultatet 100 % närproducerad bioetanol. Vi kallar den Cellunolix. 
 
Sedan blandas den i all vår bensin för att göra den mer klimateffektiv. Det gröna mål som regeringen satt upp är att Sveriges alla bilar och andra fordon på våra vägar ska vara oberoende av fossila drivmedel 2030. 
 
Förra året, 2016, utgjorde inblandade biodrivmedel ca 25 % av våra drivmedel och det kommer att öka år för år fram till 2030 då Sverige ska ha nått sitt mål om en fossilfri fordonsflotta. 
 
Men min bil då? Kan den köra på mer och mer biodrivmedel? Svaret är att bilar som säljs nya idag klarar en större inblandning. Men det är alltid bäst att kolla med tillverkaren och speciellt om du har en äldre modell. Utmaningen är naturligtvis att så många som möjligt ska kunna köra på framtidens gröna drivmedel. Något som bland annat säkerställs genom europeisk och svensk standardisering.
 
Mums både för bilar och miljön alltså. 

Nästan alla bilar i Sverige kör på biodrivmedel. Din också!

Ja, det är faktiskt sant. Stegvis har vi ökat inblandningen av biodrivmedel i vår bensin och diesel.

Reduktionsplikt. Ett krångligt ord men med en hoppfull innebörd både för dig, våra kommande generationer och något du säkert kommer att höra mer om i framtiden.

Det gröna mål som regeringen satt upp är att Sveriges fordonsflotta ska vara oberoende av fossila drivmedel 2030. En resa som redan påbörjats och här kommer reduktionsplikten att hjälpa till och spela en viktig roll. Den innebär helt enkelt att vi som tillverkar drivmedel måste säkerställa att de blir allt mer klimateffektiva. Med de produkter som finns på marknaden idag utgjorde inblandade biodrivmedel  21 %* av den totala mängd bensin och diesel som såldes under 2016 och det kommer att bli ännu bättre.

Att andelen biodrivmedel ökar över tid gör att kapaciteten för tillverkning måste byggas ut. Tanken är att det så långt som möjligt ska vara närproducerat, förnybart och hållbart. St1 gör till exempel redan bioetanol av skogsavfall, något vi har gott om här i Norden, och matavfall. Men det kräver stora framtidsinvesteringar och därför är vi producenter glada för långsiktighet, tydliga spelregler och en bra dialog med politiker och andra beslutsfattare.

Men min bil då? Kan den köra på mer och mer biodrivmedel? Svaret är ja, det kommer den att kunna. Många av de bilar som köps idag kommer att rulla på våra vägar år 2030 så utmaningen ligger i att framtidens allt grönare drivmedel måste fungera för dem också. Något som säkerställs bland annat genom europeisk och svensk standardisering av bränsle.

Så vilken färg du än väljer på bilen i framtiden kommer den att vara betydligt mer grön 2030.

* Källa: SCB

Kan din elbil driva grannens brödrost?

Ja, i alla fall experimenteras det runt möjligheten att använda just elbilars batterier som energilager i framtiden. Allt som ett led i arbetet att skapa stabila system för att möta toppar i elförbrukningen när vi går mot allt fler gröna men väderberoende energikällor som sol och vind.

Så här fungerar det. På natten står de flesta elbilar stilla och laddar. Då är också elkonsumtionen som lägst eftersom de flesta av oss sover. På morgonen tänder vi lampor, sätter på kaffebryggare och massor av andra saker för att starta dagen. Efterfrågan på el ökar och då kan man som ägare av en elbil välja att mata tillbaka en del av elen i bilens batteri ut på nätet igen. Speciellt om man inte tänker använda bilen den dagen eller bara köra en kortare sträcka. Kanske kan man tjäna pengar när man säljer sin el också.

Idag är vanligaste sättet att lagra energi i stora vattenmagasin men det forskas intensivt både på nya energikällor och möjligheter att lagra energi, el, värme och kyla i framtiden. Det handlar om att våga prova, vara öppen och nyfiken. Av hundra idéer kanske fem visar sig vara användbara i verkligheten.

Arbetet med nya fossilfria energikällor kommer att bjuda på många nya lösningar. Men det innebär också att både företag och vi konsumenter behöver ändra våra beteenden och anpassa oss till framtidens sätt att göra energi. Precis som vi alltid gjort från det att vi hittade elden, lärde oss utvinna energi ur vattenkraft, kol och olja och nu tittar allt mer på till exempel vind och sol. Utvecklingen går vidare, visst är det fantastiskt spännande! 

 

Sol- och vindenergi växer. Men vad händer när det blir vindstilla eller solen inte skiner?

Sol- och vindenergi ökar över hela världen och ses av många som de vikti­gaste energikällorna för att ersätta fossila bränslen och hejda klimatföränd­ringarna. Redan 2015 stod till exempel vindenergi för 10 % av Sveriges elförsörjning. Men de har utmaningar de är väderberoende. Därför är var vi ska få energi ifrån när solen inte skiner eller när det slutar blåsa en jätteutmaning. Då är lagring av energi när det finns överskott en lösning. Vattenkraft är både fossilfritt och ett väldigt bra sätt att göra det på. Vatten kan lagras i stora magasin och användas som en reglerande kraft. Därför har länder med bra tillgång till vattenkraft också goda förutsättningar att ha sol- och vindenergi. I Sverige har vi tur. Ca 45 % av vår energiproduktion kommer från vattenkraft. I Norge är andelen vattenkraft ännu större medan länder som Danmark och Tyskland har betydligt lägre andel vattenkraft. Något som naturligtvis delvis beror på naturliga förutsättningar som tillgång på forsar och älvar. Något vi har mycket av i Norden. I Europa har vi ett sammanbyggt elnät och kan exportera och sälja el över landsgränserna. Danmark använder till exempel el från svenska och norska vattenkraftverk för att balansera sin vindkraft. Har man inte älvar kan man använda överskotts-el för att pumpa upp vatten från nedre delen av ett vattenkraftverk till den övre delen. När det behövs el låter man vattnet rinna ner genom vattenkraftverkets turbiner igen och producera el.

 

Det pågår också mycket arbete för att utveckla batterier för energilagring. Här är kostnaden en stor utmaning, men priserna har sjunkit snabbt bland annat beroende på utvecklingen av elbilar och att stora batteriparker redan finns  i anslutning till t ex vindkraftverk. Lithium-jonbatterier kan lagra mycket el i förhållande till sin volym och det går att få ut nästa all el de laddas med. Däremot kan de bli överhettade och ta eld och metallerna som ingår kan bli bristvaror i framtiden.

 

Andra sätt som används är att låta överskott på el driva en motor som trycker ihop luft i tankar eller under marken. Energin lagras som högtrycksluft som släpps ut och driver en turbin när det behövs mer el. Andra alternativ är att styra elförbrukningen så att den matchar elproduktionen bättre och att vi kanske kör tvättmaskiner och andra elförbrukare på natten när det är mindre efterfrågan på el. Utvecklingen pågår hela tiden och vi kommer att få se mängder av nya spännande idéer.

Här på vår blogg tar vi upp olika miljövänligare energi initiativ, följ oss gärna. Kolla in filmen om hur vind och vatten samarbetar. En riktig liten kärlekshistoria faktiskt. Tips: På svk.se/kontrollrummet kan du se vilka energikällor som producerar vår energi i Sverige just nu.

 

Din bil gillar gamla wienerbröd

Surdegsbröd, kanelbullar och smågodis. På vårt raffinaderi i Göteborg gör vi etanol av livsmedelsavfall. Vi kallar tillverkningsprocessen Etanolix. Det blir etanol som är både närproducerad, förnyelsebar och hållbar. Etanol är världens största bioprodukt. Den fungerar i dagens bensin- och etanoldrivna bilar och att blanda in den i fossila bränslen är snabbaste sättet att minska utsläppen av växthusgaser. Det fina är också att den går att tanka med befintlig infrastruktur, dvs du svänger lätt in och tankar på någon av våra bensinstationer. Idag ingår etanol i all vår bensin och andelen kommer att öka. Mums både för bilen, dig och miljön. 

 

Är din bil sågspånsdriven?

Inte ännu, men snart! Då menar vi inte att du faktiskt ska lassa ner sågspån i tanken utan bioetanol som framställs av sågspån. Ett grönt och närproducerat bränsle som vi i dagarna börjar tillverka i stor skala i vår splitter nya produktionsanläggning.

Redan idag innehåller all bensin i våra pumpar inblandning av etanol och nya miljödirektiv gör att andelen etanol succesivt kommer att öka ännu mer framöver.

En annan god nyhet är att den nya generationen etanol är på frammarsch: etanol som görs på avfall. Vi har redan en anläggning som gör etanol av livsmedelsavfall och nu den här som gör etanol av sågspån, dvs skogsavfall.

Sågspånet är en naturlig restprodukt vid tillverkning av träprodukter och eftersom det är vått passar det inte så bra att elda – däremot utmärkt för etanolproduktion.

Med hjälp av värme, tryck, enzymer och jäst får vi igång en jäsning. Efter destillering och avvattning blir resultatet 100 % närproducerad och hållbar etanol som vi givit det stolta namnet Cellunolix.

 

Finns det vind så finns det hopp!

Åka hiss, kolla mailen, klippa gräset, tända läslampan, fixa middag, borra hål i betong. Väldigt mycket i dagens moderna samhälle behöver el för att fungera. Den stora framtidsfrågan som håller oss sysselsatta på dagarna är hur vi ska producera el på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Dessbättre går utvecklingen hela tiden framåt inte minst på ett område som vi delar med samma entusiasm som drakflygare och seglare: vindkraft.

I vårt östra grannland Finland är St1 faktiskt den största leverantören av det och nu jobbar vi hårt för att få etablera flera landbaserade vindkraftparker i Sverige också. Det är det mest kostnadseffektiva sättet att producera förnybar el och 2015 stod vinden redan för 10 % av Sveriges elförsörjning.

Därmed inte sagt att det är problemfritt. Hänsyn måste tas till boende, natur, fågelliv och annat. Tillståndsprocesserna är av naturliga skäl långa och grundliga.

Eftersom vinden dessutom kanske inte behagar blåsa när elen behövs som bäst är en annan stor fråga hur vi ska bli bättre på att lagra energi. En viktigt utmaning vi också jobbar hårt för att vara med och bidra till lösningen på. 

El och elnät känner dessbättre inga gränser så att bygga ihop och hjälpa varandra länder emellan tror vi också blir allt viktigare i framtiden. När grannarna har mer el än de behöver så lånar vi av dem och tvärt om. Det är ju så härligt med vinden, den delas av alla. Då kan vi kanske dela på elen den ger också? 

Alla som tankar hos oss är miljökämpar

Vi på St1 har bestämt oss. Vi ska bli den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi, ett arbete som startade för 20 år sedan. Det betyder att vi är dedikerade för att fasa ut den fossila energin till förmån för den förnybara. Som exempel tillverkar vi närproducerad etanol och utvecklar också övriga drivmedel för att de ska innehålla mer förnybart. Som energibolag har vi nu också ett bredare perspektiv och tittar på hur vi kan få fram fler förnybara energilösningar till hushåll och industrier. Vi är stora inom vindkraft och har också pilotprojekt för geotermisk värme* som man hämtar kilometervis ner i marken. En teknik St1 är unika med att prova i Finland.

Per-Arne Karlsson, chef förnybar energi, St1 Sverige säger så här om St1s miljöarbete:
– För att driva utvecklingen mot kraftigt reducerade fossila CO2 utsläpp måste vi ta tillvara på alla förnybara energikällor. Det slutliga målet är naturligtvis att få bort alla skadliga utsläpp. Det går bara genom att ersätta fossil energi med förnybar energi. Nu lägger vi ner ett stort arbete för att hitta nya projekt, dels sådana som bygger på egen kunskap, teknik och innovationer, men vi söker också kontakt med innovatörer och producenter för gemensamma projekt och investeringar.

Så nu vet du att du investerar i miljön varje gång du tankar hos oss. St1 investerar största delen av sin vinst i utveckling av förnyelsebar energi, inte bara drivmedel för bilar och tung trafik utan även för till exempel hushåll och industri.
 

 

Vi borrar djupare för en bättre miljö

Sju kilometer under markytan händer det grejer. Här nere i djupet tar vi till vara på värmen från jordens inre och gör till fjärrvärme som ska värma upp fastigheter i grannskapet. Vi använder en helt ny teknik som kallas geotermisk djupvärme. Det är en helt utsläppsfri energikälla för fjärrvärmeproduktion. En teknik som vi och våra partners är de första att prova i Finland.

När du tankar hos oss på St1 är du med och investerat i detta. För den största delen av vår vinst går till satsningar på framtidens fossilfria energi.

Geotermik är en av de viktigaste investeringarna som vi har gjort. Det är en förnybar, utsläppsfri energikälla som kan kopplas direkt till det befintliga fjärrvärmenätet.

St1s vision för framtiden är att förse samhället med nya, alternativa drivmedel. Inte bara för fordon utan även energi för så många användningsområden som möjligt, som till exempel hushåll och industri.

Det varierar hur djupt vi borrar per dag. Det beror på jordskorpans beskaffenhet och om vi stöter på andra problem eller behöver byta någon del av utrustningen. Det kan alltså variera från 0-250 meter. Rekordet ligger dock på hela 370 meter på en dag.

 

Gamla bullar blir etanol till bilar som rullar

För ett år sedan stod energiminister Ibrahim Baylan och St1:s vd på vårt raffinaderi Göteborg och langade gamla bullar och limpor direkt in i en stor container på vår nya tillverkningsanläggning..

Då invigde vi vår världsunika anläggning som gör etanol av livsmedelsavfall.
Istället för att slängas, blir avfallet drivmedel som minskar de fossila växthusgasutsläppen med mer än 90 %. Vi kallar tillverkningsprocessen Etanolix.

Anläggning är unik på många sätt. Hela produktionen är integrerad med vårt raffinaderi, så vi kan utnyttja energivinster genom att använda energi, vatten och infrastruktur därifrån. På så sätt blir etanolproduktionen ännu mer klimateffektiv.

Här kan du se filmen om vår Etanolixfabrik

Viser 14 resultat
Elementer per side 20
Av 1