Exempel på karriärer

mikael

St1 Raffinaderi, Sverige

Mikael Öberg

Omkring 200 specialister inom oljebranschen arbetar på St1s raffinaderi i Göteborg med att utveckla och producera flytande bränsle, t.ex. bensin, marina bränslen och avancerad avfallsbaserad etanol för bruk i trafiken.

Mikael har arbetat på St1 Raffinaderi sedan 2013. Som processingenjör är hans huvudansvar att optimera enheternas resultat. Därutöver har han ofta varit involverad i större och mindre projekt för att förbättra processens säkerhet, tillförlitlighet och effektivitet. Nu har han en ny och spännande utmaning som projektledare för byggnationen av den nya tillverkningsenheten för vätgas i raffinaderiet.

“Det är ett sådant intressant och kul projekt! Jag trivs verkligen med att arbeta tillsammans med ett sektorsövergripande team på raffinaderiet såväl som med fantastiska människor från olika företag och kulturer. Enheten som ska byggas är rätt komplex men själva tekniken är välbeprövad. Vår utmaning är att göra de justeringar som krävs för att integrera den i raffinaderiet”, förklarar Mikael. Det här är St1 Raffinaderis första större investering i produktionen av förnybar diesel, och jag tycker det ska bli riktigt spännande att arbeta i ett projekt som gör att vi lägger fokus ännu mer på förnybara bränslen här i raffinaderiet.”