Drivmedelspriser

St1 erbjuder ett lågt och lokalt konkurrenskraftigt drivmedelspris. Vår organisation jobbar aktivt med priset och avgörande för att lyckas är en bra prisrapportering. Vi genomför kontroller av våra konkurrenters priser över hundra gånger om dagen, hela året runt.

Priserna på drivmedel styrs främst av oljepris, internationellt produktpris, dollarkurs och skatter. Dessutom tillkommer tillverkningskostnader, transport och beredskapslagerkostnader. Dessa faktorer kan vi inte påverka. Istället fokuserar vi på att driva våra bensinstationer effektivt med låga kostnader. Därför kan vi erbjuda våra kunder lägre priser. Många drivmedelsbolag publicerar ordinarie riktpriser på sina hemsidor. Vi anser att det inte ger en rättvis bild, eftersom vi ofta kan erbjuda stationer med ett lägre pris än riktpriset. Vi visar därför aktuellt pris på bensinstationens pumpar samt stora prisskyltar.

Hur bestäms priserna på bensin och diesel?

Priserna på bensin och diesel bestäms baserat på internationellt oljepris, världsmarknadspris för bensin eller diesel, dollarkurs, skatter, transportkostnader, lagerkostnader och lokal konkurrens.

Oljepriset

Råolja handlas på råvarubörser runt om i världen och priset styrs av utbud och efterfrågan. Politisk oro eller naturkatastrofer i oljeproducerande länder är faktorer som kan minska utbudet och därmed påverka priset. Efterfrågan styrs av den ekonomiska utvecklingen i tillväxtmarknader och konjunkturläget i de större ekonomierna.

Världsmarknadspris - bensin och diesel

Rotterdam är råvarumäklarnas handelsplats för bensin och diesel i nordvästra Europa. Priset på bensin och diesel i Rotterdam blir referensvärdet som raffinaderier använder vid försäljning av den färdiga produkten. Liksom för oljan påverkas priset av tillgång och efterfrågan. Konjunkturläge, raffinaderikapacitet och lagervolymer i USA och Europa påverkar också.

Valuta

Eftersom råolja och den raffinerade produkten prissätts i dollar på världsmarknaden, spelar även svenska kronans värde mot dollarn en avgörande roll för bensin och dieselpriset.

Skatt och moms

Koldioxidskatt, energiskatt och moms utgör ungefär 60 procent av priset på bensin. Skatter har därför betydande effekt på priset för drivmedel, men de ger också statskassan ett betydande tillskott på omkring 60 miljarder som används till vår gemensamma välfärd. Skatter har under de senaste decennierna utgjort ett viktigt styrmedel för att påverka konsumenterna så att samhällets miljömål kan uppnås.

Lokala priser

Varje dag varierar priset på bensinstationer runt om i Sverige. Detta beror på konkurrensen mellan de olika stationerna på orten. Beroende på variationer i lokal efterfrågan varierar konkurrensen och periodvis kan det vara mer priskrig på en del orter jämfört med andra. Där St1 finns agerar vi alltid aktivt för att erbjuda kunderna ett lågt och lokalt konkurrenskraftigt pris. För att kunna erbjuda konkurrenskraftigt pris har St1 över 300 prisbevakare runt om i landet som rapporterar in konkurrenters priser flera gånger per dag.