Jag har tappat mitt St1-kort.
Hur gör jag?

Vardagar mellan 08.00-16.00 ringer du direkt till vår kundservice på telefon 0771-369 369. För kortspärr efter kontorstid ringer du till vår spärrservice som har öppet dygnet runt, telefon 020-46 17 70.

Från utlandet ringer du +800 204 617 70. Nytt kort och kod som ersätter det spärrade kortet skickas till dig automatiskt om du inte själv begärt något annat. Av säkerhetsskäl skickas de i separata kuvert och med ett par dagars mellanrum. Normalt har du det nya kortet och koden inom en vecka från spärrtillfället.