Produkt- och säkerhetsdatablad för St1s produkter

Här hittar du produktblad och säkerhetsdatablad för våra mest efterfrågade produkter. Produktbladet beskriver produktens egenskaper och användningsområden. I säkerhetsdatabladet finns information om säker hantering av produkten.

 

Produkt

Produktdatablad/
Product data sheet

Säkerhetsdatablad

Safety Data Sheet

1st REnewable Bensin   

Blyfri 95

Blyfri 98

Blyfri 98E

1st REnewable Diesel 

Citydiesel B0

Citydiesel B5

Citydiesel B7
Diesel
Diesel B0
Diesel B0F
Diesel B5F
Diesel B5
Diesel B7
Diesel H40
Diesel Mk3 Bio 0 %
Diesel Mk3 Färgad Bio 0 %
Diesel MK3 Vinter Bio 0 %

E85 (Etanol)

Eldningsolja 1 Miljö

Eldningsolja 1 S

Gasolja S, E10

Eldningsolja 1 V

Gasolja V, E32

Eldningsolja 6

Fordonsgas

 

Jet A1 Flygbränsle

Marine Gasoil (DMA)

MDF WRD (DMC) 0.1% Svavel

MFO 180 (RME) 1% Svavel

MFO 380 (RMG) 1% Svavel

St1 Bunker (RMA) 0.1 % Svavel

St1 MDF 0.1% Svavel

WRD

HVO 100