St1 Företagskort – bensinkortet för ditt företag

Ansök om St1 Företagskort med BankID!

Med St1 Företagskort tankar du alltid till ett lågt pris på fler än 280 St1-stationer i Sverige. Du kan också tanka på alla Shellstationer i Sverige. Vi har bensin, diesel och E85. Nu kan du dessutom nyttja ditt kort på samtliga St1s bensinstationer i vårt grannland Norge – det är ju Kjempegreit! Totalt får du tillgång till närmare 500 tankbara ställen. Kortet gäller också som betalmedel i de flesta parkeringsautomater i Sverige som accepterar bensinkort. Fakturan får du strax efter månadsskiftet.

 

Ansök med BankID  

Välj hur kortet ska kunna användas

Vill du ha extra kontroll över vad som köps på kortet? Du kan själv välja hur kortet ska kunna användas. Du kanske vill att ett visst kort bara ska gälla för diesel? Det är upp till dig att bestämma över varje enskilt kort.

Kortsystemet som vet vad varje fordon förbrukar

Du kan också välja tjänsten Mätarställning. Med den får du koll på vad varje enskilt fordon förbrukar. Mot en liten kostnad kan du också välja en fakturamodell med specifikation för varje korts köp. Dessutom kan du få förlängd kredittid mot en lägre avgift.

Välj fakturamodell

Med St1 Företagskort kan du välja mellan två olika fakturamodeller. På ansökningsblanketten väljer du den modell som passar dig och ditt företag bäst.

Samlingsfaktura

Alla inköp samlas på en faktura. Månadens inköp redovisas i datumordning för respektive kort. Ett totalbelopp beräknas för varje kort. Kortens totalbelopp summeras med eventuella andra poster till en totalsumma för fakturan.

Samlingsfaktura med specifikation per kort

Den här fakturamodellen är ett bekvämt alternativ om inköpen ska attesteras på flera olika ställen i företaget. Som bilaga till fakturan får du en specifikation för varje kort som använts under månaden.

På specifikationen redovisas månadens inköp i datumföljd. Specifikationernas totalbelopp överförs till fakturan och du betalar fakturans totalbelopp till St1. På specifikationerna redovisas statistikuppgifter över de inköp som gjorts under månaden och ackumulerade inköp sedan årsskiftet.

Väljer du kort med mätarställningsinslag redovisar vi för varje inköp den mätarställning som knappats in vid köptillfället. På specifikationen för respektive kort får du då en statistik över bilens drivmedelsförbrukning under perioden (förutsatt att ett kort bara används för inköp till en bil).

Välj kredittid

Dina inköp faktureras månadsvis, månaden efter att de gjorts. Du får fakturan i början på månaden och har normalt 15 dagar på dig att betala från fakturadatum. Om du vill kan du, mot en mindre kostnad (se kontobestämmelser), förlänga kredittiden. Välj i så fall förlängd kredittid på ansökningsblanketten.

  Ansök med BankID  

Har du inte möjlighet att ansöka via BankID så går det även bra att fylla i en PDF och skicka in till oss.

Läs också: