St1 Raffinaderi

St1 Refinery är ett modernt raffinaderi som årligen förädlar 4 miljoner ton råolja från Nordsjön. Under det senaste decenniet har hundratals miljoner kronor investerats för tillverkning av produkter av bästa miljöklass och för att minska utsläppen från produktionen. Vi har ett av de energieffektivaste raffinaderierna i världen.

Raffinaderiet är beläget på Hisingen i Göteborg där runt 210 personer arbetar med bland annat drift och underhåll av anläggningen.

Vi raffinerar gasol, flygfotogen, bensin samt diesel och eldningsoljor med låg svavelhalt. Anläggningen är i drift 24 timmar per dygn, 365 dagar per år och raffineringsprocesserna får sin energi i stort sett helt av egenproducerad gas. Nära en tredjedel av den värme som tillförs produktionsanläggningarna återvinns och leds till Göteborgs fjärrvärmenät som värmer upp cirka 70 000 lägenheter i Göteborgs stad.

Alla producerade kvaliteter uppfyller ställda miljökrav. Vi utför ett aktivt miljöarbete och är certifierade enligt EMAS och ISO 14001.
Läs mer:
St1 Miljöredovisning enligt EMAS 2016 (pdf)

Information till allmänheten

På St1 sätter vi alltid säkerheten först. Via länkarna här under kan du läsa mer om vårt arbete för människors säkerhet, både inom och utanför raffinaderiets område.

Allmänna inköpsvillkor

Allmänna inköpsvillkor SE (pdf)

General purchasing conditions ENG (pdf)

ISO certifikat

ISO 14001

Kontakta oss

Postadress:
St1 Refinery AB
Box 8889
402 72 Göteborg

Telefon växel: 031 744 60 00