St1s miljöarbete för avancerade biodrivmedel

St1s vision är att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi. Vårt mål är att utveckla och kommersialisera funktionella och hållbara energilösningar.
Vi tillverkar närproducerad etisk etanol i Sverige sedan 2015.

Miljöarbetet är vårt mest prioriterade område och vi jobbar målmedvetet för att introducera nya, moderna lösningar för att minska bilarnas negativa miljöpåverkan. Vår senaste investering är anläggningen för produktion av närproducerad etisk etanol vid vårt raffinaderi i Göteborg. Läs mer här.

Utvecklingen av avancerade biodrivmedel måste ske stegvis och anpassas till bilparken i Sverige och i takt med att bilindustrin introducerar mer miljöanpassade bilar.

Vår vision är djärv och modig, och vi menar allvar genom att långsiktigt jobba för att vi ska hjälpa våra kunder att använda mer miljöriktiga produkter som har mindre fossil CO2-påverkan. Det gör vi genom att alltid utmana gamla sanningar, modernisera och effektivisera.

Alla förbättringar genomförs naturligtvis inte över en natt, men arbetet är påbörjat och pågår kontinuerligt.

Läs mer:
St1 Miljöredovisning enligt EMAS 2016 (pdf)