Bli företagskund hos St1 - få tillgång till närmare 500 bensinstationer

Vårt stationsnät i Sverige består av närmare 500 St1- och Shellstationer varav över 280 är automatstationer med lågt pris och ca 170 är lämpliga för tung trafik.

Vi har bensinkort/drivmedelskort till privat- och företagsmarknad, direktförsäljning till industrikunder, marin bunkerolja, depåer, varuförsörjning samt raffinaderiet i Göteborg. För direkt leverans av bränsle till industri, åkerier och bussföretag, logga in på St1 Online.