Närproducerad etanol

Etanol är vårt huvudspår – särskilt det vi kallar finetanol, alltså 100 procent etisk närproducerad etanol. Vi är övertygade om att etanol är det drivmedel som snabbast kommer ta oss till en fossilfri fordonsflotta 2030. Inte ensamt, men som en viktig del i en mix av alternativa drivmedel. Det finns en rad orsaker till att vi är så övertygade.

Infrastrukturen för att tanka E85 som alternativt drivmedel är redan etablerad. Tack vare den så kallade pumplagen som introducerades av Sveriges regering 2005 är alla drivmedelsstationer som säljer mer än 1 000 m3 per år tvungna att erbjuda ett alternativt drivmedel. Idag finns det totalt 1 700 stationer i landet som erbjuder E85. Investeringen i infrastrukturen är alltså redan gjord.

Tekniken för att bygga bilar som går på E85 finns också och den har utvecklats så att de idag är mer effektiva och släpper ut avsevärt mindre CO2 än bilar som går på fossila bränslen.

St1 har världspatent på en metod, Etanolix, för att producera etanol av livsmedelsavfall, vilket gör den 100 procent etisk. Idag finns det stora mängder av livsmedelsavfall och andra icke ätbara råvaror som går utmärkt att använda för produktion av finetanol. Den etanol som produceras enligt Etanolixmetoden heter RE85 och kommer att produceras lokalt i Sverige precis som man redan gör i Finland i sju moderna minifabriker sedan flera år tillbaka.

Varför gör man bioetanol av avfall?

Oljeresurserna i världen krymper medan efterfrågan på energi växer. De globala koldioxidutsläppen måste minska, särskilt inom transportsektorn.

Etanol har länge varit ett alternativ till bensin, men etanolen har fått kritik för att man odlar råvarorna på åkerarealer som kan användas för livsmedelsproduktion. Mot denna bakgrund har St1 Biofuels Oy tagit fram patenterade metoder för att utveckla världens mest hållbara etanol från avfall.

St1s bioetanol har världens lägsta koldioxidutsläpp

St1 gör den mest hållbara bioetanolen för transportanvändning i världen. Bioetanolen är tillverkad av avfall och industriella sidoströmmar med Etanolix-metoden. Etanolix har en unik balans på grund av att den:

  • Använder avfall som råvara
  • Använder förnybar energi i produktionen
  • Använder en ny energieffektiv process och teknik
  • Minskar transportbehov

Finska Etanolixmetoden är nr 1 i jämförelse gällande livscykeln av utsläpp. (Källa: WSP Study 2006).

En etanol-molekylEtanol, även känd som etyl-alkohol är en lättantändlig och färglös kemisk förening. I vardagsspråk är det också känt som alkohol. Dess molekylära formel är omväxlande och representeras av C2H5OH eller EtOH.