St1 – ett grönare sätt att tanka

St1 - ett grönare sätt att tanka

När du väljer att tanka på St1 får du inte bara ett riktigt lågt pris – du är också med och driver utvecklingen mot mer miljövänliga drivmedel. Redan idag har vi marknadens högsta inblandning av biobränslen i bensin och diesel och vår utveckling av nya, grönare produkter pågår hela tiden.

Sveriges miljömål handlar om att alla landets bilar ska vara fossiloberoende före år 2030. För oss på St1 får omställningen gärna gå betydligt fortare.

Tack för att du är med på resan och väljer ett grönare sätt att tanka. 

arrow-left
Hej, vill du ställa en fråga? Öppen chatt