Eltekniker, inriktning industri
St1 Refinery AB

St1 är ett ledande energiföretag inom petroleumbranschen som producerar och säljer drivmedel till privatpersoner och företag, flyg och sjöfart. Företagets vision är att utveckla och kommersialisera nya, fossilfria bränslen. Raffinaderiet på Hisingen tillverkar gasol, flygfotogen, bensin samt diesel och eldningsoljor med låg svavelhalt. Anläggningen är i drift 24 timmar per dygn, 365 dagar per år. Nära en tredjedel av den värme som tillförs produktionsanläggningarna återvinns och leds till Göteborgs fjärrvärmenät. Alla producerade kvaliteter uppfyller ställda miljökrav.

Vi utför ett aktivt miljöarbete och är certifierade enligt EMAS och ISO 14001. Hög säkerhet och effektiv användning av resurser har en direkt påverkan på vårt resultat och på vår miljö och är högt prioriterade inom St1.

Är du vår blivande Eltekniker?

Arbetet som elektriker/eltekniker är placerat i vår underhållsorganisation som totalt består av ca 70 anställda och inhyrda entreprenörer. Organisatoriskt kommer du att ingå i raffinaderiets El/Instrument-avdelning som består av 15 personer, varav fem är eltekniker/elektriker. Arbetet bedrivs självständigt men du kommer att ha stor kontaktyta gentemot raffinaderiets övriga elektriker, instrumenttekniker, samt vår driftavdelning. Utbildning och kompetensutveckling sker både internt och externt.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att installera och montera elektrisk utrustning och kontrollera, underhålla och reparerar el- och automatikutrustningar. Du kommer att arbeta med både hög- och lågspänning.

 

Vem är du?

Du är behörig elektriker med inriktning mot industrin, gärna med erfarenhet inom processindustrin. Ställverkserfarenheter är en fördel men inget krav. Som person har du lätt för att samarbeta, en öppen och positiv inställning samt kan arbeta under tidspress. Då arbetet till stor del utförs självständigt gillar du att arbeta under eget ansvar. Vi värdesätter initiativförmåga och engagemang högt. Då det inom raffinaderiet används olika automationssystem såsom diverse PLC-system, frekvensomriktare m.fl. ser vi gärna att du har erfarenhet av detta. Vår arbetsmiljö kräver ett aktivt HSM-arbete (hälsa, säkerhet, miljö) så vi ser också att du är en ansvarsfull person som alltid strävar efter att förbättra din och dina kollegors arbetsmiljö.

Du kommer att ha mycket kontakt med andra personer inom företaget varför det är viktigt att du kan uttrycka dig obehindrat på svenska, i såväl tal som skrift. För arbetet krävs att du har B-körkort då arbete utförs både inom och utom raffinaderiets område. Jourtjänst ingår i befattningen då erforderlig kompetens uppnåtts.

 

Vad kan St1 erbjuda dig?

  • Ett utvecklande och spännande arbete i en bransch som är under stor förändring med flera kommande spännande projekt

  • Bonuslön

  • Träningsmöjligheter och subventionerad företagshälsovård

(Raffinaderiet har kollektivavtal med IF Metall)

 

Hur söker jag tjänsten?

Välkommen att söka arbetet via e-post till jobb-goteborg@st1.se. Märk ansökan "Eltekniker". Urval sker löpande därför ser vi gärna att du ansöker så snart som möjligt, dock senast den 5 mars 2018.

För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Per Åkeflo, El & Instrumentchef, via raffinaderiets växel, 031-744 6000.

För frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Maria Ahlström, HR Partner, på telefonnummer 031-744 6247.

Fackliga kontaktpersoner:

  • Lennart Andersson (IF Metall) växel; 031-744 60 00

 


Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes vänligen då vi sköter rekryteringen själva i enlighet med för denna rekrytering beslutad process.