E85/Etanolpris

Är det något vi vill sälja mer av så är det E85/Etanol. För oss på St1 är det extra viktigt att erbjuda ett lågt pris på en miljövänligare produkt. Vi är övertygade om att det är framtidens bränsle och redan idag producerar St1 etanol från livsmedelsavfall i Finland.

Förutom att vi bevakar våra lokala konkurrenters priser fler gånger per dag för att säkerställa ett lågt pris, så påverkas E85/Etanol priset av världsmarknadspriset på etanol och bensin, samt växlingskurs i handelsvalutan. St1 satsar hårt på att utveckla förnyelsebara bränslen. Med fler som kör på E85/Etanol ökar möjligheten för Sverige att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Ett lågt och konkurrenskraftigt pris på E85/Etanol är därför extra viktigt för oss. Vi visar alltid priset på E85/Etanol i bensinstationens prismonolit.

E85/Etanol består av etanol som inte belastas med energi- eller CO2 skatt och bensin som belastas med energi- och CO2 skatt. I literpriset ingår moms som på alla drivmedel i Sverige. De flesta E85 tillverkare ökar bensinandelen vintertid för att säkerställa funktionen vid kyla.

Året runt kvalité

Den E85 vi själva producerar på vårt raffinaderi i Göteborg har en hög etanolhalt året runt. Vi har säkrat köldegenskaperna utan att ge avkall på etanolhalten.