Dieselpris

Det är ingen hemlighet hur vi kan erbjuda dig att tanka till ett lågt dieselpris. Det kan vi göra genom att vi har effektiva bensinstationer som drivs med låga kostnader och en liten, vältrimmad organisation som arbetar effektivt med moderna hjälpmedel på alla områden.

Våra bensinstationer har stora cisterner under mark för bensin, diesel och E85 så att tankbilarna inte behöver köra lika ofta till oss för att fylla på. Genom en intensiv prisbevakning på respektive ort, arbetar vi hårt för att säkerhetsställa att våra St1-stationer alltid erbjuder billig diesel, i jämförelse med lokala konkurrenter, utan att tumma på kvalitén.

Dieselpriset styrs främst av oljepris, internationellt produktpris, dollarkurs och skatter. Priset på diesel påverkas även i större utsträckning än bensin av världsekonomins utveckling, vid högkonjunktur ökar antalet tunga fordonstransporter och då även efterfrågan på diesel. Koldioxidskatt, energiskatt och moms utgör ungefär 55 procent av priset på diesel. Skatter har därför betydande effekt på priset för drivmedel, men de ger också statskassan ett betydande tillskott på omkring 60 miljarder som används till vår gemensamma välfärd. Skatter har under de senaste decennierna utgjort ett viktigt styrmedel för att påverka konsumenterna så att samhällets miljömål kan uppnås. Men priserna varierar också utefter den lokala konkurrensen.

I dag väljer fler och fler privatbilister att övergå till en dieseldriven personbil. För St1 är det viktigt att möta denna ökning av privatbilister som tankar diesel, därför erbjuds diesel som ett drivmedel att tanka vid alla våra St1-stationer.