Gröna Mobilister kör hållbart med biogas

Till dig som är medlem i Gröna Mobilister

Vi gillar biogas och alla som väljer att köra hållbart. Därför får du som medlem i Gröna Mobilister 58 öre/kg i rabatt när du tankar Biogas 100 med vårt tankkort.
Kontakta kundservice och ange GRÖNAMOBILISTER För att få rabatten på ditt St1 Biogas kort. 

Medlemserbjudandet

När du kör på Biogas 100 använder du en förnybar resurs och är med och sluter ett kretslopp som börjar och slutar på köksbordet. När gödsel och hushållsavfall rötas, bildas biogas och biogödsel. Gasen blir till drivmedel och gödseln ger näring åt växter som, direkt eller indirekt, kan hamna på din tallrik.

Nästa gång du tankar kan det vara med biogas från vår nya kretsloppsanläggning i Upplands Bro, utanför Stockholm. Där förvandlar vi källsorterat matavfall och annat organiskt avfall till energi som alla behöver.

Inte medlem i Gröna Mobilister?
Bli medlem direkt och ta del av erbjudandet. Till Gröna Mobilister

 

Apples

Miljömärkning av våra biogasprodukter

Vår produkt Biogas 100 är alltid baserad på 100% förnybar biogas med ursprungsland Sverige. Råvaran är olika typer av organiskt avfall, till exempel avloppsslam, insamlat hushållsavfall och rester från livsmedelsindustri. Biogas Bas består till största del av förnybar biogas med ursprung från huvudsakligen olika typer av restprodukter och avfall.