Bensinpris

Det är ingen hemlighet hur vi kan erbjuda dig att tanka till ett lågt bensinpris. Det kan vi göra genom att vi har effektiva bensinstationer som drivs med låga kostnader och en liten, vältrimmad organisation som arbetar effektivt med moderna hjälpmedel på alla områden.

Våra bensinstationer har stora cisterner under mark för bensin, diesel och E85 så att tankbilarna inte behöver köra lika ofta till oss för att fylla på. Genom en intensiv prisbevakning på respektive ort, arbetar vi hårt för att säkerhetsställa att våra St1 stationer alltid erbjuder billig bensin, i jämförelse med lokala konkurrenter, utan att tumma på kvalitén.

Även om bensinförbrukningen stadigt minskat i Sverige de senaste åren, då fler väljer att byta ut sin bensinbil till nya snålare bensinbilar eller till en dieselbil, är bensin fortfarande den produkt som används av flest privatbilister. Oftast stiger bensinpriset inför sommaren, det beror på att det är den period på året som förbrukningen är som högst när européer och amerikaner har semester. Bara USA själva förbrukar drygt 35 % av världens totala bensinkonsumtion årligen. Men även om priserna ändras på grund av omvärldsfaktor, så är vårt fokus på St1 att erbjuda ett bensinpris som är lågt, alla dagar, året om.

Koldioxidskatt, energiskatt och moms utgör ungefär 60 procent av priset på bensin. Skatter har därför betydande effekt på priset för drivmedel, men de ger också statskassan ett betydande tillskott på omkring 60 miljarder som används till vår gemensamma välfärd. Skatter har under de senaste decennierna utgjort ett viktigt styrmedel för att påverka konsumenterna så att samhällets miljömål kan uppnås.