St1 lanserar en ny dieselkvalitet – St1 Europadiesel

Nu lanserar St1 en Europadiesel som har högre densitet och därmed ett högre energivärde jämfört med den standarddiesel som säljs i Sverige. Den ökade energimängden gör att förbrukningen kan reduceras med upp till 3 % jämfört med standarddiesel.

Till skillnad mot övriga Europa har Sverige miljöklassning av drivmedel. Miljöklassning för diesel infördes 1991 och var ett viktigt steg för att beskriva olika miljöegenskaper hos dieselbränslen. Det bästa bränslet, Mk1, var betydligt bättre än den tidens standarddiesel. Idag har skillnaderna mellan olika dieselkvaliteter minskat betydligt. Motorerna har under dessa 25 år utvecklats enormt och har mycket låga emissioner. För fordon med moderna motorer är miljöeffekterna likartade med viss fördel för svensk standarddiesel, men med fördel för Europadieseln vad gäller energivärde och därmed kostnadsfördel för förbrukaren.


St1 erbjuder Europadiesel exklusivt till återförsäljare

En av orsakerna till att introduktion av Europadiesel har dröjt, trots dess fördelar av högre energivärde, är att äldre dieselmotorer har utmaningar i att ta sig an större partikelmassa. St1s återförsäljare har kunder som har större förbrukning än den genomsnittlige privatbilisten och besitter därför ett yngre fordonsbestånd. Det betyder att man kan dra nytta av Europadieselns fördelar.

Initialt erbjuds Europadiesel sommarkvalitet med följande standard

• enligt standard EN590
• utan inblandning av RME/FAME

Motortester som utförts visar att Mk1 är bättre om man mäter partikelmassa och NoX och Europadiesel är bättre om man mäter partikelstorlek och aldehyder.
Men alla skillnader är små och påverkas av körsätt och fordon. Jämför vi alla äldre studier vi tagit del av kan vi konstatera att testernas design, motortillverkare och körcykel betyder väl så mycket som bränslekvalitet för resultaten.


Europadiesel erbjuds på följande depåer:

Göteborg
Jönköping