Exempel på karriärer

Per-Arne_SE

St1 Sverige

Per-Arne Karlsson

Per-Arne har omfattande erfarenhet från oljeindustrin i Sverige – på Shell från 1989 och de senaste åren på St1. Han har till största delen varit sysselsatt inom försäljning och kundkontakter i såväl kund- som företagssegmenten. I december 2015 förändrades hans roll från chef för företagsförsäljning till chef för förnybar energi hos St1 i Sverige.

“I min nya roll är min primära uppgift att identifiera nya affärsmöjligheter avseende förnybar energi här i Sverige. Jag använder min erfarenhet och mina nätverk till att öka kännedomen om St1 som en aktör på marknaden – på samma sätt som St1 har fått erkännande i Finland som pionjär för förnybar energi”, förklarar han.

Per-Arne tycker den nya utmaningen känns spännande, och kommer även att fortsätta sitt arbete i ledningsgruppen på St1 Sverige.