1st diesel REnewable – drivmedlet med marknadens garanterat högsta inblandning av förnybart

Detta är vår främsta diesel med garanterat minst 50 % andel förnyelsebara beståndsdelar. Vi ställer mycket höga krav på alla beståndsdelar i våra drivmedel. Detta gäller givetvis även för de "gröna" komponenterna.

Tack vare sin höga andel av förnyelsebara bränslekomponenter innebär valet att tanka
1st diesel REnewable betydligt lägre klimatpåverkan än vanligt fossilt dieselbränsle. Vi kommer successivt att öka klimateffektiviteten. Initialt kommer vår nya diesel vintertid att minska klimatpåverkan med ca 35 % och vårt mål är att kunna erbjuda ett bränsle med minst 70 % lägre klimatpåverkan.

Att blanda in förnybara råvaror i vår diesel gör att utsläppen av fossil växthusgas från din bilkörning minskar. Genom att tanka vår 1st Diesel RE+ släpper du ut mindre CO2/km jämfört med en standarddiesel. Det gör att du är med och bidrar till att vi snabbare når Sveriges och Europas miljömål.

1st diesel REnewable uppfyller både europeisk och svensk bränslestandard och är godkänd för användning i alla dieselmotorer. Det går därmed att tanka i alla dieselbilar och att blanda med all annan diesel.

1st diesel REnewable diesel finns nu på följande nio St1 bensinstationer i Göteborg
St1 Grepgatan, Angered
St1 Antenngatan, Frölunda
St1 Transportgatan, Hisingsbacka
St1 A Odhnersgata, Högsbo
St1 Gustav Dalénsgatan, Göteborg
St1 S:t Sigfridsgatan, Kallebäck
St1 Lammevallsgatan, Mölndal

St1 Hantverksvägen, Sisjön
St1 Bärby Bygdegårds väg, Säve


Produktblad 1st diesel REnewable 

Säkerhetsdatablad 1st diesel REnewable