St1 Refinery AB söker Processingenjör

St1 är ett ledande energiföretag inom petroleumbranschen som producerar och säljer drivmedel till privatpersoner och företag, flyg och sjöfart. Företagets vision är att utveckla och kommersialisera nya, fossilfria bränslen. Raffinaderiet på Hisingen tillverkar gasol, flygfotogen, bensin samt diesel och eldningsoljor med låg svavelhalt. Anläggningen är i drift 24 timmar per dygn, 365 dagar per år. Nära en tredjedel av den värme som tillförs produktionsanläggningarna återvinns och leds till Göteborgs fjärrvärmenät.

 Alla producerade kvaliteter uppfyller ställda miljökrav. Vi utför ett aktivt miljöarbete och är certifierade enligt EMAS och ISO 14001. Hög säkerhet och effektiv användning av resurser har en direkt påverkan på vårt resultat och på vår miljö och är högt prioriterade inom St1.
 

Är du vår blivande processingenjör?

Vi söker nu en processingenjör med driv till vår processtekniska avdelning på raffinaderiet.

Vilka är vi?

Du kommer att tillhöra vår processtekniska avdelning, som är ett team av processingenjörer som ger service och teknisk rådgivning till övriga funktioner på raffinaderiet. Som en i gruppen kommer du att ha nära samarbete med planerings-, drift,- och underhållspersonalen för att optimera driften av anläggningarna. Du kommer även att arbeta med projektavdelningen för att utvärdera och utveckla samt genomföra projekt med målsättning att förbättra säkerhet, tillförlitlighet och effektivitet på våra anläggningar. Processingenjörsgruppen ansvarar även för mätning och rapportering inom ramen för miljölagstiftningen. Utbildning av personal i processtekniska frågor är också en del av arbetet.

Vem är Du?

Du är civilingenjör med inriktning Kemi, Kemifysik eller motsvarande. Har du tidigare erfarenheter från processindustrin är det meriterande.

Du tycker om problemlösning och har bra analytisk förmåga samt trivs med att ta ansvar och driver ditt arbete mot uppsatta mål. Eftersom du kommer att ha mycket kontakt med alla avdelningar på raffinaderiet är du bra på att kommunicera. Du gillar att motivera andra, och att ta eget initiativ är en självklarhet. Flexibilitet och att du trivs både med teoretiska och praktiska uppgifter är positiva egenskaper för jobbet. Du har en vilja växa i takt med att du både utvecklar och förbättrar företagets teknik och processverksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv.

Då du kommer att ha mycket kontakt med andra personer i företaget och myndigheter är det viktigt att du kan uttrycka dig obehindrat på svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Genom att arbeta som processingenjör på St1 Refinery får du möjlighet att se stora delar av företagets verksamhet, lära dig processindustrin och att utvecklas inom företaget.

Är Du intresserad?

Välkommen att söka arbetet via e-post till jobb-goteborg@st1.se. Märk ansökan "Processingenjör". Urval sker löpande därför ser vi gärna att du ansöker så snart som möjligt, dock senast den 30 oktober 2016.

För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Linda Werner, Teknisk chef, alternativt Karin Lundqvist ,Processteknisk chef via raffinaderiets växel tel: 031-744 60 00.

Fackliga kontaktpersoner:

Cecilia Thelin (SI) växel tel: 031-744 60 00

Johan Andersson (Unionen) växel tel: 031-744 60 00

Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag undanbedes vänligen då vi sköter rekryteringen själva i enlighet med för denna rekrytering beslutad process.