Senaste nytt

  • Commissioning fasen har avslutats och ansvaret för anläggningen och driften har lämnats över till raffinaderiet. 
  • Demonstrationsfasen har inletts i vilken målet är att testa Etanolix-teknologins integration till det befintliga raffinaderiet samt att visa att etanol kan produceras på ett hållbart och effektivt sätt.